Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани месних заједница на територији општине Шид да јавна расправа о Нацрту текста Статута општине Шид траје (15) петнаест дана и то од 08. до 22.08.2018 . године, док ће се јавна дебата о истом нацрту одржати у просторији сале Скупштине општине Шид , Карађорђева бр. 2 дана 23.08.2018. године у 12,00 часова.

Текст Нацрта Статута биће изложен на огласној табли општине Шид и огласним таблама месних заједница као саставни део овог обавештења.

Сва заинтересована лица могу своје предлоге , сугестије и примедбе на текст Нацрта Статута доставити у писаном облику преко поште или лично на следећу адресу : Општинска управа општине Шид , соба бр. 9 , Шид , Карађорђева бр. 2 , најкасније до 23.08.2018.године до 15,00 часова.

Примедбе, сугестије и предлози се могу изнети и усмено на јавној дебати.

 

СТАТУТ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему