Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОMИСИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОMИСИЈЕ

На основу члана 173. став 1.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16 и 113/17), Општинско веће општине Шид , на седници одржаној 06.09.2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е  О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОMИСИЈЕ 

I

МЕЊА СЕ Решење о образовању  Жалбене комисије општине Шид број: 117-2/ III-16 од  08.12.2016. године у глави  VII , тако да се речи :“ Дејан Дудук, Саветник, запослен у Одељењу за скупштинке и правно-стручне послове“ замењују са речима :“Бојана Мравик, дипломирани правник из Шида.

II

Именована се именује на период до истека мандата Комисије из главе I  овог

Решења.

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном листу општине Шид“ и интернет презентацији општине Шид.

             ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОMИСИЈЕ