Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, број: 023-50/ I-18-3 од 01. новембра 2018. године, Комисијa за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи у виду једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Шид (у даљем тексту: Комисија) расписује

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица (са важећом избегличком легитимацијом) и породице интерно расељених лица, а које сада имају боравиште на територији општине Шид, односно тренутно су настањена на овој територији.
Помоћ се одобрава као једнократна, у виду доделе новчане помоћи.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи утврђени су Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

- да имају статус избеглог лица (ВАЖЕЋА ИЗБЕГЛИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА) или интерно расељеног лица са боравиштем на територији општине Шид.

Комисија припрема прелиминарну листу социјално најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица према степену социјално-материјалне угрожености породице, а предност ће имати лица која испуњавају неке од следећих критеријума:
1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за јул 2018. године тј. мање од 24.601,00 динара.
2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
6. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у развоју итд.,)
7. вишегенерацијско домаћинство,
8. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
9. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
10. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
11. породице где је дошло до насиља у породици,
12. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

Уз захтев за доделу Помоћи, подносилац је дужан да достави:

1. важећу избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,
2. доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),
3. медицинска документација,
4. решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
5. жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази које је Подносилац пријаве дужан да достав уз захтев за доделу помоћи подносе се у фотокопији, а Комисија може да затражи оригинална документа на увид.
Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за доделу помоћи са свим потребним обрасцима преузима се у Повереништву за избеглице и миграције општине Шид, улица Цара Лазара, број 10.

 

Захтев за доделу Помоћи са потребним обрасцима, подносилац подноси на Писарници општине Шид, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

Писарница општинске управе општине Шид
Карађорђева бр.: 2
22240 Шид
са назнаком:
„ Конкурс за избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Шид”
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 02. новембра 2018. до 13. новембра 2018. године.

 

Број: 023-50/ I-18-4
У Шиду, дана: 02. новембра 2018. године

Председник комисије
Ђорђе Томић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ