Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Клима Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 5. Правилника о раду Комисије бр. 4405, од 15.08.2018 год, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) - Потпројекат бр. 7— куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана 9. новембра 2018.године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
на територији општина Оџаци, Параћин Шид и градова Бор и Шабац

I. Предмет јавног позива
Предмет јавног позива је прибављање до 45 станова у јавну својину Рспубликс Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица на територији општина Оџаци (4), Параћин (9), 111ид (5) и градова Бор (17) и Шабац (10).

Купопродајна цена стана-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни порески орган за стан-непокретност, а у сваком случају не може бити изнад 810 евра без ПДВ-а по квадратном метру непокретносги. Станови за које је надлежни порески орган проценио вредност квадратног метра изнад 810 евра без ПДВ-а, не могу бити предмет куповине по овом јавном позиву (за потребе процене испуњености услова да цена квадратног метра стана није изнад 810 ЕУР без ПДВ-а, примењиваће се средњи курс Народне Банке Србије за ЕУР, важећи на дан објаве Јавног позива).

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Клима Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА