Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид 79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак, 13. децембра, разматрали и усвојили Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода Oдлуке о буџету општине Шид за период 01.01.2018 до 30.09.2018. године. Разматран је и усвојен Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Шид затекућу годину, као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању Општине Шид за 2018. годину.

Општинско веће разматрало је иусвојило Предлог Плана капиталних инвестиција за 2019. годину и Нацрт Одлуке о буџету Општине Шид за 2019. годину. Након разматрања усвојен је Предлог Кадровског плана Општинске управе, Оппштинског правобранилаштва и стручних служби општине Шид за 2019. годину.

79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Утврђен је Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању и именовању Савета за безбедност Општине Шид. Чланови Општинског већа разматрали су Програме пословања јавних предузећа Завод за урбанизам, Водовод, Стандард, Јавна расвета, услуге и одржавање, за 2019. годину и утврдили Предлоге Решења о давању сагласности на програме ових предузећа. Утврђен је предлог о разрешењу директора Туристичке организације Шид, Кристине Радосављевић, која је поднела оставку. Општинско веће усвојило је предлог решења да функцију вршиоца дужности директора Туристичке организације обавља Зорица Граховац.
Општинско веће донело јеПравилник о oдређивању категорија инвалида ослобођених обавезе плаћања накнаде за паркирање.Општинско веће разматрало је и друга питања из делокруга своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид 79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА