Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

На основу члaна 92. Статута општине Шид (,,Службени лист општинe Шид“ број:18/15-пречишћени текст), а у вези Пословника Владе (пречишћени текст) (,,Службени гласник РС“ број: 61/06, 69/08,88/09, 33/10,69/10,20/11, 37/11 и 76/14 ), Општинско веће општине Шид, на предлог Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана, на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП)
ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 30 (тридесет ) дана и то од 18.12.2018.године до 16.01.2019. године до 15,00 часова.
Јавну расправуће организовати Председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:
-излагањем текста Нацрта Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид, на огласној табли општине и званичном сајту општине Шид.
-одржавањем Јавне дебате о Нацрту ЛАП-а у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 17.01.2019. године у 9.00 часова.

Председник Општинског већа ће преко средстава јавног информисања упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим лицима на територији општине Шид.
Сва заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине (ЛАП) Шид доставити у писаном облику преко поште или лично на следећу адресу:Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 16.01.2019.године до 15,00 часова.

Примедбе, сугестије и предлози могу се изнети и усмено на Јавној дебати.
Након спроведене Јавне расправе, Нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид, са свим примедбама, предлозима и сугестијама доставиће се Општинском већу општине Шид, ради утврђивања Предлога истог.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.

 

 ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ОПШТИНЕ ШИД - (2018-2023)

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА