Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-3/II-19-1
Датум:24.01.2019.
Шид

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Обавештавају се грађани са територије општине Шид да су на основу Одлуке председника Скупштине општине Шид о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 4/19) расписани избори за чланове савета месних заједница у свим насељеним местима на територији ове локалне самоуправе и то за 24. фебруар 2019. године.
Пријаву кандидата за члана Савета поједине месне заједнице може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и пребивалиште на подручју поједине месне заједнице, а кога су подржали бирачи са бирачким правом са подручја месне заједнице за коју се бира савет.

Кандидатуру за избор у Савет месне заједнице:
Батровци, Беркасово, Бикић До, Бингула, Гибарац, Илинци, Јамена, Љуба, Моловин, Привина Глава и Сот мора подржати најмање 10 грађана чији је потпис оверен код Јавног бележника (нотара);
избор сваког кандидата у Савет месне заједнице Адашевци, Бачинци, Вашица, Вишњићево, Моровић и Кукујевци својим потписом који је оверен код Јавног бележника (нотара) мора да подржи 20 грађана,
а избор у Савет месне заједнице Ердевик и Шид 30 грађана који су свој потпис такође оверили код Јавног бележника (нотара).

Подношење пријава кандидата на прописаним обрасцима и потребном
документацијом врши се у периоду од 25.01.2019.- 08.02.2019. године.

Избори се спроводе у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 2/19) и Упутством за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Шид расписаних за 24. фебруар 2019. године („Сл. лист општине Шид“ број:5/19).

Обрасце за пријаву сви заинтересовани кандидати могу преузети са званичне
интернет презентације општине Шидwww.opsinasid.org или у канцеларији број 1 у згради Општинске управе општине Шид, Карађорђева број 2.

Пријава кандидата подноси сеКомисији за спровођење избора зачланове савета месних заједница преко бирачких подкомисија чије је седиште у свакој од месних заједница за коју се спроводе избори.
Обавештавају се грађани да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка у периоду од 24.01.2019. године до закључења бирачког списка 08.02.2019. године и то у канцеларији број 1 Општинске управе општине Шид, Карађорђева број 2.
Ближе информације могу се добити на телефон:022-712-122 локал 106 или
022-714-120.


Комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница
ПРЕДСЕДНИК

 

Прилог:
1.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА