Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Инфо Новости Предлог листе Корисника

Предлог листе Корисника

На основу члана 16. став 1. Правилника о раду Комисије број: 023-25/ I – 18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица ( у даљем тексту: Комисија), за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( Решење бр. 023-25/I-18 од 02.07.2018.), на седници одржаној дана 03. априла 2019. године утврдила је:

 Предлог листе Корисника

за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности.

I

Комисија је након разматрања пријава на Јавни позив за избор Корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, која се састоји у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника, а који је био отворен од 09. јула 2018. године до 07. августа 2018. године утврдила предлог листе корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( у даљем тексту: Предлог листе).

Комисија је констатовала да је за расположиви износ средстава могуће одобрити помоћ за 10 ( десет) породица, на основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чл. 5. и 6. Правилника о раду Комисије.

II

Предлог листе:

  1. Игор Ђурђевић- Шид,Савска 8, до 200.000,00 динара

(опрема за аутосервис – аутоматска двостубна ауто-дизалица )

  1. Радонић Срђан- Шид – Огњена Прице 75, до 200.000,000 динара

(опрема за аутосервис – стубна ауто-дизалица)

  1. Косановић Милош-Беркасово, Староградска 19, до 200.000,00 динара

(приколица за транспорт неисправних аутомобила)

  1. Млинар Бојан-Шид, Трг Републике 38, до 200.000,000 динара

(опрема за услужно прање возила)

  1. Бановић Слободан-Шид, Трг 29. новембар 6, до 200.000,000 динара

(опрема за прикупљање полена у пчеларству)

  1. Драча Илија-Сот, Моше Пијаде 29, до 200.000,000 динара

(опрема – тракторска косачица и грабље)

  1. Кулић Давор- Бачинци, Фрушкогорска 7, до 200.000,000 динара

(опрема и алат за аутосервис)

  1. Корда Борис- Илинци, Јована Рашковића 3 , до 200.000,000 динара

(опрема и алат за аутосервис)

  1. Дадић Свјетлана-Илинци, Карађорђева 11, до 200.000,000 динара

(опрема за услужно кошење траве и сечу дрва)

  1. Николић Горан-Вашица, Војвођанска 104 а, до 200.000,000 динара

( опрема за услужно кошење траве и сечу дрва)

 Закључно са бројем 10 (десет).

III

 Предлог листе у складу са чланом 16. став 2. Правилника о раду Комисије објавити на огласној табли општине Шид.

На основу члана 17. Правилника о раду Комисије на Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

 

Председник Комисије

Ивица Јовић

 _____________________

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Инфо Новости Предлог листе Корисника