Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 08.05.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

 

КПД "Драгутин Драген Колесар" Бачинци

50.000,00

КПД "Ђура Киш" Шид

200.000,00

Хрватско културно друштво Шид" Шид

153.000,00

СКУД "Бранко Радичевић" Ердевик

400.000,00

Матица Русинска општинска подружница Шид

100.000,00

СКУД "Милан Рацћислав Шћефанчик" Бингула

100.000,00

КПД "Иван Котљаревски" Бикић До

100.000,00

КУД "Филип Вишњић" Вишњићево

400.000,00

СКУД "Једнота" Шид

300.000,00

KУД ,,Младост 2017“ Бачинци

300.000,00

Удружење ликовних стваралаца Шид

65.000,00

СКПД Ердевик“Ердевик

200.000,00

Удружење српско – руског пријатељства

85.000,00

''ШИДАРТ'' Шид - ЕУФОНИЈА

350.000,00

Kњижевни клуб „Б.Јастребић“Вашица

101.000,00

 

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту општине Шид.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНО СРЕДСТВУ:

Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата.

Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ