Општина Шид

ОДЛУКА

На основу члaна 96. став 3.  Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној дана  23.05.2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18, НЕШТИН - ЕРДЕВИК 

I

 

            ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о  Нацрту Одлуке о  изради измена и допуна  Плана детаљне регулације  за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик.

II

 

            Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана  и то од 24. 05. 2019.године   до 12.06. 2019. године до 15,00 часова.

            Јавну расправу ће организовати Председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:

            -излагањем  текста  Нацрта наведене  Одлуке, на огласној табли општине, месних заједница на територији општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs .

            -одржавањем Јавне презентације о  Нацрту Одлуке о изради измена и допуна  Плана

детаљне регулације  за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик у просторији сале  Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 13.06. 2019. године  у  14,00 часова.

            Председник Општинског већа  ће преко средстава јавног информисања  упутити јавни позив  за учешће у јавној расправи  свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке.

            Сва заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије  и мишљења на Нацрт Одлуке о изради измена и допуна  Плана детаљне регулације  за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик,  доставити  у писаном облику преко поште или лично  на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 12.06.2019.године до 15,00 часова, или у електронској форми на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

            Примедбе,  сугестије  и мишљења могу се изнети и усмено на Јавној презентацији.

            О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид  www.sid.rs .

            Након спроведене Јавне презентације, Одлуку о  организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о  изради измена и допуна  Плана детаљне регулације  за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик, са   Извештајем о току Јавне расправе  доставиће се Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања Предлога истог.

 

III 

 Ова Одлука  ступа на снагу  даном доношења, а објавиће се у  ,,Службеном листу општине Шид“.

 

 ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему