Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове Инфо Новости Резултати конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години

Резултати конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.04.2019. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години, број 016-33/IV-2019 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.04.2019. године.
Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.

На основу Јавног позива и достављених предлога новинарских удружења, начелник Општинске управе општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 02-32/IV-19 од 21.05.2019. године.

Након истека рока за подношење пријава, Комисија за оцену испуњености услова за учешће на конкурсу је претходно проверила благовременост пристиглих пријава и доставила Комисији Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години, бр.651-1/IV-2019 од 14.05.2019. године.

Пристигло је укупно 20 пријава.
Стручна Комисија се састала дана 28.05.2019. године и након разматрања свих пристиглих пријава, предложила је расподелу средстава из буџета Општине Шид за 2019. годину тако да се за 8 (осам) издавача медија предлаже суфинансирање поднетих пројеката, а за њих 12 (дванаест) се суфинансирање не предлаже.

 

РЕШЕЊЕ - ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Шид за 2019. годину за издаваче медија

РЕШЕЊЕ - НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Шид за 2019. годину за издаваче медија

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧЕ МЕДИЈА КОЈИМА СУ СРЕДСТВА ДОДЕЉЕНА

Сви издавачи медија, којима су средства за реализацију пројеката одобрена, треба да доставе ревидиран буџет, односно нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима. Уколико сматрају да пројекат уз одобрена средства није могуће реализовати, неопходно је да доставе обавештење о одустајању од средстава која су им додељена.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове Инфо Новости Резултати конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години