Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар месне заједнице Инфо Новости ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА

На основу члана 15. Правилника о раду Комисије бр.: 023-24/I-18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, породицама избеглица из средстава буџета Републике Србије, на основу потписаног Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 9 – 9/ 699 од 08.06.2018.године и Општине Шид број I – 08 /464 – 5 oд 05.06.2018. године и Решења о образовању Комисије број: 023-1/I-18 од 01. 02. 2018. године, ( у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 02. августа 2019. године, утврдила је:

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА

за додели средстава намењених побољшању услова становања породица избеглица а за решавање стамбених потреба кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид


I

Комисија је након разматрања пријава на Јавни позив број: 023-24/I-18 / 4 од 06. јула 2018. године, за доделу помоћи за побољшање услова становања породицама избеглица за решавање стамбених потреба кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид, ( у даљем тексту Јавни позив), који је био отворен до 07. августа 2018. године, утврдила Предлог листе корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породицама избеглих лица на територији општине Шид.


II

Додељује се помоћ за побољшање услова становања кроз помоћ у грађевинском материјалу учесницима Јавног позива:

  1. Новаковић Милена – Кукујевци,ул.Десанке Максимовић 52а -160 бодова
  2. Симић Бранислав – Беркасово,ул 12 Априла 16 – 150 бодова
  3. Живковић Драго – Моровић,ул.Николе Тесле 120 – 140 бодова
  4. Цветић Гордана – Гибарац, ул.Цара Лазара бб – 130 бодова
  5. Влајисављевић Никола – Моровић,ул.Батровачка 94 – 130 бодова


III

Комисија је након разматрања пријаве на Јавни позив утврдила следеће:

- на Јавни позив поднето је 58 (педесет и осам) пријава,

- захтеви су поднети благовремено и потпуно, односно извршена је допуна документације односно донета решења о одбијању на основу Правилника о раду Комисије.


IV

На Предлог листе корисника подносилац Захтева може уложити приговор Комисији, у року од 15 ( петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.


V

Предлог листе објавити на огласној табли општине Шид.

 

 

Председник Комисије

Ивица Јовић

 

Објављено дана:

 1. август 2019. године.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар месне заједнице Инфо Новости ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА