Општина Шид

Служба за урбанизам и заштиту животне средине

98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је, на седници одржаној 30. августа 2019. године утврдило Предлоге следећих Одлука: Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Шида, Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено- пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, лн 6834, у к.о. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о одређивању стајалишта за међумесни превоз путника на територији општине Шид, Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији општине Шид, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Шид, Одлуке о изменама Одлуке о образовању и именовању Комисије за Планове општине Шид.

98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови већа утврдили су Предлог Решења о усвајању кварталног извештаја о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид за период од 01.01. до 30.03.2019. године, Предлог Решења о усвајању кварталног извештаја о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид за период од 01.01. до 30.06.2019. године, Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Средње техничке школе „Никола Тесла“ Шид. Већници су донели Закључак о одобравању превоза ученика основних школа од 5 до 8 разреда до матичних школа на територији општине Шид и Закључак о одобравању обављања Јавног линисјког превоза путника на територији општине Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему