Општина Шид

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у уторак 15.октобра 2019. године утвридили следеће Предлоге Одлука: Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства, замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Шид.

Предлог Одлуке о такси превозу и лимо сервису на територији општине Шид, Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Шид, Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Шид. Разматран је Извештаја о раду Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2018/2019. годину и утврђивање Предлога Решења о усвајању Годишњег Програма рада Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2019/2020. годину, и Статут Културно образовног центра Шид.

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Већници су утврдили Предлоге Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гиманазије „Сава Шумановић“ Шид, Основне музичке школе „Филип Вишњић“ Шид, Предшколске установе „Јелица Станивуковић“Шиља Шид. Чланови Општинског већа разматрали су и друге захтев из своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему