Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП Стандард Шид Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана члан 1 и члан 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ШИД» број Општине Срема), Председник општине ШИД је дана године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗАДАВАЊЕУЗАКУПИНАКОРИШЋЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТАУДРЖАВНОЈСВОЈИНИУОПШТИНИШИД

I

- Предмет јавног надметања -

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ШИД у следећим катастарским општинама:

 

КО

Бр. јавногнадметања

Површина (ха)

Почетна цена(дин/ха)

Депозит(дин)

Периодзакупа

Степензаштите

Адашевци

1

0,0955

18.651,83

356,25

10

 

Адашевци

2

0,1864

18.651,82

695,34

10

 

Адашевци

3

0,1022

18.651,86

381,24

10

 

Адашевци

4

0,0802

18.651,87

299,17

10

 

Адашевци

5

0,2305

18.651,80

859,84

10

 

Адашевци

6

0,1062

18.651,79

396,16

10

 

Адашевци

7

0,0902

18.651,77

336,47

10

 

Адашевци

8

0,1524

18.651,84

568,50

10

 

Адашевци

9

0,0962

18.651,87

358,86

10

 

Адашевци

10

0,0957

18.651,83

356,99

10

 

Адашевци

11

0,0634

3.263,88

41,38

10

 

Адашевци

18

0,7312

14.984,56

2.191,34

10

 

Адашевци

21

0,9088

4.196,79

762,80

10

 

Адашевци

22

0,0807

20.982,90

338,66

10

 

Адашевци

23

0,4481

18.651,82

1.671,57

10

 

Адашевци

24

0,8801

20.982,90

3.693,41

10

 

Адашевци

25

0,1049

18.651,86

391,31

10

 

Адашевци

26

0,0235

16.320,85

76,70

10

 

Адашевци

27

0,0770

932,86

14,36

10

 

Адашевци

28

0,0890

932,81

16,60

10

 

 

Адашевци

29

0,0163

3.730,06

12,16

10

Адашевци

30

0,0032

3.731,25

2,38

10

Адашевци

31

0,0088

13.211,36

23,25

10

Адашевци

37

0,0100

20.983,00

41,96

10

Адашевци

38

0,7300

16.320,74

2.382,82

10

Адашевци

41

0,2121

18.651,82

791,21

10

Адашевци

42

0,0360

3.263,89

23,50

10

Адашевци

43

0,0346

18.651,73

129,07

10

Адашевци

44

0,0300

18.651,67

111,91

10

Адашевци

54

0,8174

16.241,26

2.655,12

10

Адашевци

56

3,9757

3.263,93

2.595,28

10

Адашевци

57

0,0512

3.263,87

33,42

10

Адашевци

58

0,3054

20.982,91

1.281,63

10

Адашевци

59

1,0248

18.651,82

3.822,87

10

Адашевци

60

5,2952

3.730,36

3.950,60

10

Адашевци

61

0,0520

6.295,19

65,47

10

Адашевци

62

0,0487

18.651,75

181,66

10

Адашевци

65

0,0674

16.320,77

220,00

10

Адашевци

66

0,5189

18.651,82

1.935,68

10

Адашевци

67

0,3813

16.320,74

1.244,62

10

Адашевци

68

0,2137

16.320,73

697,54

10

Адашевци

69

0,2071

19.418,35

804,30

10

Адашевци

70

0,2268

3.263,93

148,05

10

Адашевци

71

0,0325

18.651,69

121,23

10

Адашевци

72

0,4328

18.651,83

1.614,50

10

Батровци

73

0,3248

18.651,82

1.211,62

10

Батровци

74

0,5177

20.982,91

2.172,57

10

Батровци

75

0,2863

18.651,83

1.068,00

10

Батровци

76

0,2834

18.651,83

1.057,18

10

Батровци

77

0,0062

18.651,61

23,12

10

Батровци

78

0,3580

18.651,82

1.335,47

10

Батровци

79

0,3805

18.651,83

1.419,40

10

Батровци

80

0,0700

18.651,86

261,12

10

Батровци

81

0,1215

18.651,85

453,24

10

Батровци

82

0,7201

18.651,83

2.686,23

10

Батровци

83

0,7801

18.651,81

2.910,05

10

Батровци

84

0,0027

18.651,85

10,07

10

Батровци

85

0,0030

18.653,33

11,19

10

Батровци

86

0,0061

18.652,46

22,75

10

Батровци

87

0,0045

18.651,11

16,78

10

Батровци

88

0,0045

18.651,11

16,78

10

Батровци

89

0,0045

18.651,11

16,78

10

Батровци

90

0,0045

18.651,11

16,78

10

Батровци

91

0,0077

18.651,95

28,72

10

Батровци

92

0,0053

18.650,94

19,77

10

Батровци

93

0,0022

18.650,00

8,20

10

Батровци

94

0,1315

20.982,89

551,85

10

Батровци

95

0,2230

22.117,00

986,41

10

 

Батровци

96

0,2330

3.730,34

173,83

10

Батровци

97

0,2220

18.651,80

828,14

10

Батровци

98

0,7276

18.651,81

2.714,21

10

Батровци

99

0,1806

18.651,83

673,70

10

Батровци

100

0,0428

4.196,73

35,92

10

Батровци

106

1,7264

20.982,90

7.244,97

10

Батровци

107

1,5196

20.982,90

6.377,12

10

Батровци

108

0,5755

20.982,90

2.415,13

10

Батровци

109

18,4659

21.170,08

78.184,92

10

Батровци

112

0,4140

20.982,90

1.737,38

10

Батровци

113

1,0754

6.295,18

1.353,96

10

Батровци

114

0,4136

20.982,91

1.735,70

10

Батровци

115

0,1439

3.263,93

93,93

10

Батровци

116

0,3044

18.651,81

1.135,52

10

Батровци

117

0,0177

20.983,05

74,28

10

Батровци

118

0,6096

20.982,91

2.558,23

10

Батровци

119

0,2741

20.982,89

1.150,28

10

Батровци

120

0,3946

20.982,89

1.655,97

10

Батровци

121

0,3942

20.982,90

1.654,29

10

Батровци

122

0,3942

20.982,90

1.654,29

10

Батровци

123

0,5154

20.982,91

2.162,92

10

Батровци

124

0,2359

20.982,92

989,97

10

Батровци

126

0,4956

18.651,82

1.848,77

10

Батровци

127

0,9402

3.263,93

613,75

10

Батровци

128

0,0881

18.651,87

328,65

10

Батровци

129

0,0150

18.652,00

55,96

10

Батровци

130

0,1954

18.651,84

728,91

10

Батровци

131

0,1509

23.574,16

711,47

10

Батровци

132

0,1672

20.982,89

701,67

10

Батровци

133

0,1163

20.982,89

488,06

10

Батровци

134

0,0051

18.650,98

19,02

10

Батровци

135

0,0051

18.650,98

19,02

10

Батровци

136

0,6654

18.651,82

2.482,18

10

Батровци

137

3,1350

6.295,18

3.947,07

1

Батровци

138

1,9372

4.196,79

1.626,00

10

Батровци

139

0,2636

18.651,82

983,32

10

Батровци

140

1,5922

18.651,82

5.939,49

10

Батровци

141

0,6287

21.426,85

2.694,21

10

Батровци

142

0,3996

18.651,83

1.490,65

10

Батровци

144

0,4073

18.651,83

1.519,38

10

Батровци

145

0,5257

18.651,82

1.961,05

10

Батровци

146

0,0775

4.196,77

65,05

10

Илинци

151

1,7358

3.730,36

1.295,03

10

Илинци

157

1,4579

13.211,22

3.852,13

10

Илинци

158

2,4918

4.196,79

2.091,51

10

Илинци

159

0,4731

3.730,35

352,97

10

Јамена

163

0,1574

18.651,84

587,16

10

Јамена

164

0,0787

18.651,84

293,58

10

 

Јамена

165

0,1128

18.651,86

420,79

10

Јамена

166

0,1354

18.651,85

505,09

10

Јамена

167

0,0985

19.342,84

381,05

10

Јамена

168

0,2656

18.651,81

990,78

10

Јамена

169

0,1688

25.905,21

874,56

10

Јамена

170

7,6658

16.320,74

25.022,31

10

Јамена

173

19,7477

4.196,79

16.575,39

10

Јамена

174

15,5340

13.002,12

40.394,97

10

Јамена

175

16,7576

12.419,56

41.624,39

10

Јамена

176

0,3800

3.730,37

283,51

10

Јамена

177

0,1784

3.730,38

133,10

10

Јамена

179

1,6772

16.320,74

5.474,63

10

Јамена

180

0,1285

20.982,88

539,26

10

Јамена

182

9,0437

13.211,22

23.895,66

10

Јамена

183

2,0522

13.211,22

5.422,41

10

Јамена

184

15,2464

13.261,00

40.436,50

10

Јамена

185

7,2274

18.651,82

26.960,83

10

Јамена

186

4,9300

18.651,82

18.390,69

10

Јамена

187

13,9040

16.320,74

45.384,71

10

Јамена

188

9,2997

16.320,74

30.355,60

10

Јамена

191

8,1100

3.730,36

6.050,64

10

Јамена

192

6,7214

10.880,14

14.625,95

10

Јамена

193

7,9802

14.325,99

22.864,85

10

Јамена

194

0,8656

16.320,74

2.825,45

10

Јамена

195

5,7973

18.651,82

21.626,04

10

Јамена

196

18,1623

16.066,46

58.360,79

10

Јамена

197

15,5130

18.651,82

57.869,14

10

Јамена

198

1,1509

10.880,14

2.504,39

10

Јамена

199

15,6858

3.730,36

11.702,74

10

Јамена

200

26,8028

16.320,74

87.488,31

10

Јамена

201

2,2740

3.263,93

1.484,44

10

Јамена

202

1,6348

18.651,82

6.098,40

10

Јамена

203

5,3054

14.732,88

15.632,77

10

Јамена

205

16,3382

14.774,15

48.276,60

10

Јамена

206

10,6612

17.455,93

37.220,23

10

Јамена

207

13,1792

13.211,22

34.822,66

10

Јамена

208

5,0971

16.320,74

16.637,69

10

Јамена

209

1,1000

16.320,74

3.590,56

10

Јамена

210

0,2278

13.211,24

601,90

10

Јамена

211

0,9688

14.994,19

2.905,27

10

Јамена

212

0,3405

1.295,62

88,23

10

Јамена

213

36,1123

18.651,82

134.712,02

10

Јамена

214

25,8121

25.905,24

133.733,73

10

Јамена

215

21,4082

17.365,33

74.352,08

10

Јамена

216

2,6351

15.801,58

8.327,75

10

Јамена

217

1,7609

17.466,99

6.151,52

10

Јамена

218

1,5051

12.668,28

3.813,41

10

Јамена

219

7,9337

17.467,11

27.715,76

10

 

Јамена

220

7,3868

16.320,74

24.111,61

10

Јамена

221

0,3638

4.196,78

305,36

10

Јамена

224

3,6726

3.730,36

2.740,02

10

Јамена

225

2,2403

3.730,36

1.671,43

10

Јамена

226

1,8143

3.730,36

1.353,60

10

Јамена

227

3,1218

3.730,36

2.329,09

10

Моровић

228

1,3376

17.031,73

4.556,32

1

Моровић

229

32,9435

21.282,66

140.225,09

1

Моровић

230

261,6040

4.147,50

217.000,69

10

Моровић

231

0,7895

23.574,16

3.722,36

1

Моровић

232

0,3400

20.982,91

1.426,84

10

Моровић

233

73,2306

21.953,79

321.537,77

1

Моровић

234

0,6658

23.574,17

3.139,13

1

Моровић

235

0,8668

4.196,79

727,56

10

Моровић

236

0,6603

4.196,79

554,23

10

Моровић

237

7,0877

4.714,63

6.683,17

1

Моровић

238

0,6000

4.715,03

565,80

10

Моровић

239

2,0000

4.715,04

1.886,01

1

Моровић

240

1,6652

3.730,36

1.242,36

10

Моровић

241

3,1719

4.196,79

2.662,36

10

Моровић

242

3,1686

4.196,79

2.659,59

10

Моровић

243

1,9929

3.730,36

1.486,85

10

Моровић

244

130,1642

1.295,63

33.728,92

1

Моровић

245

13,0105

4.715,04

12.269,01

10

Моровић

246

0,5794

3.730,36

432,27

1

Моровић

247

0,4487

3.730,35

334,76

1

Моровић

248

1,0442

3.730,36

779,04

1

Моровић

249

0,4432

3.730,37

330,66

1

Моровић

250

0,3036

4.196,81

254,83

10

Моровић

251

1,5768

4.196,79

1.323,50

10

Моровић

267

3,1651

18.651,82

11.806,98

10

Моровић

268

3,2780

18.651,82

12.228,13

10

Моровић

269

3,0841

4.715,04

2.908,33

10

Моровић

270

2,5896

20.982,90

10.867,46

10

Моровић

271

1,7835

20.982,90

7.484,60

10

Моровић

272

0,5755

18.651,82

2.146,82

10

Моровић

273

1,3286

20.982,90

5.575,58

10

Моровић

274

3,7405

18.651,82

13.953,43

10

Моровић

275

2,5180

23.574,16

11.871,95

10

Моровић

276

1,0423

13.211,22

2.754,01

10

Моровић

277

0,7841

16.320,74

2.559,42

10

Моровић

278

0,9031

25.905,24

4.679,00

1

Моровић

279

0,5755

16.320,75

1.878,52

10

Моровић

280

0,5863

20.982,89

2.460,45

1

Моровић

281

1,1484

23.574,16

5.414,51

1

Моровић

282

1,3599

23.574,16

6.411,70

1

Моровић

283

0,4917

23.574,15

2.318,28

1

Моровић

284

0,2093

3.263,93

136,63

10

 

Моровић

285

0,1061

23.574,18

500,24

1

Моровић

286

0,1093

23.574,20

515,33

1

Моровић

287

0,4273

13.211,21

1.129,03

10

Моровић

288

0,0611

16.320,79

199,44

10

Моровић

290

1,1509

23.574,16

5.426,30

1

Моровић

291

0,3986

18.651,83

1.486,92

10

Моровић

292

0,2759

25.905,26

1.429,45

1

Моровић

293

0,2827

13.211,21

746,96

10

Моровић

294

0,0932

13.211,27

246,26

10

Моровић

295

0,0892

13.211,21

235,69

10

Моровић

296

0,2467

13.211,23

651,84

10

Моровић

297

0,0160

3.730,63

11,93

1

Моровић

298

0,2284

16.320,75

745,53

10

Моровић

299

10,4767

4.196,79

8.793,70

10

Моровић

300

0,9958

4.196,79

835,83

10

Моровић

301

1,7524

4.715,04

1.652,52

1

Моровић

302

0,2770

25.905,23

1.435,15

10

Моровић

303

0,2097

20.982,88

880,02

10

Моровић

304

0,2568

20.982,90

1.077,68

10

Моровић

310

1,9451

20.982,90

8.162,76

1

Моровић

311

1,4261

22.278,80

6.354,36

1

Моровић

312

0,7449

18.651,82

2.778,74

1

Моровић

313

0,5755

18.651,82

2.146,82

10

Моровић

314

0,5427

23.574,17

2.558,74

1

Моровић

315

1,0312

23.574,16

4.861,93

1

Моровић

316

0,4900

18.651,82

1.827,88

10

Моровић

317

2,6090

20.982,90

10.948,87

1

Моровић

318

3,4042

3.730,36

2.539,78

10

Моровић

319

1,6688

18.651,82

6.225,23

1

Моровић

320

0,2802

4.895,90

274,37

10

Моровић

321

1,1525

23.048,71

5.312,72

1

Моровић

327

0,0698

20.982,95

292,92

10

Моровић

328

1,7264

16.320,74

5.635,23

10

Моровић

329

0,4823

20.982,89

2.024,01

1

Моровић

330

0,0247

3.730,36

18,42

1

Моровић

331

0,8959

7.072,56

1.267,26

1

Моровић

332

4,9913

20.982,90

20.946,39

1

Моровић

333

1,0409

7.771,68

1.617,90

1

Моровић

334

0,9891

20.982,90

4.150,83

1

Моровић

335

1,3329

23.574,16

6.284,40

1

Моровић

336

0,5920

20.982,91

2.484,37

1

Моровић

337

0,5690

20.982,90

2.387,85

1

Моровић

338

0,7265

18.651,82

2.710,11

1

Моровић

339

0,2777

13.211,24

733,75

10

Моровић

340

0,2546

4.196,78

213,70

10

Моровић

341

0,2877

16.320,75

939,10

10

Моровић

342

0,6028

13.211,21

1.592,74

10

Моровић

343

0,3622

25.905,25

1.876,57

1

 

Моровић

344

1,0794

3.730,36

805,31

10

Моровић

345

0,7593

4.196,79

637,32

10

Моровић

346

0,7265

18.651,82

2.710,11

1

Вашица

348

0,9853

19.880,17

3.917,59

10

Вашица

350

1,2737

3.730,36

950,27

10

Вашица

357

0,9610

16.320,74

3.136,85

10

Вашица

363

0,7422

16.320,74

2.422,65

10

Вашица

372

0,1302

3.730,34

97,14

10

Вашица

373

1,1898

3.730,36

887,68

10

Вашица

374

0,1455

16.320,76

474,93

10

Вашица

375

0,0439

13.211,16

115,99

10

Вашица

376

0,0796

19.893,47

316,70

10

Вашица

377

0,0396

5.595,96

44,32

10

Вашица

378

0,0300

19.118,00

114,71

10

Вашица

379

0,1316

17.156,84

451,57

10

Вашица

380

0,2195

16.320,73

716,48

10

Вашица

381

0,0610

20.982,95

255,99

10

Вашица

385

0,1417

20.982,92

594,66

10

Вашица

386

0,2608

18.651,80

972,88

10

Вашица

387

1,7777

3.730,36

1.326,29

10

Вашица

388

0,7814

18.651,82

2.914,91

10

Вашица

389

1,9643

3.730,36

1.465,51

10

Вашица

390

5,1588

3.730,36

3.848,84

10

Вашица

393

7,9739

3.730,36

5.949,10

10

Вашица

395

0,3988

3.730,37

297,53

10

Вашица

396

0,2740

16.320,73

894,38

10

Вишњићево

397

46,9925

16.096,52

151.283,15

10

Вишњићево

398

0,8784

3.263,93

573,41

10

Вишњићево

399

0,3315

3.263,92

216,40

10

Вишњићево

400

1,5676

3.263,93

1.023,31

10

Вишњићево

401

0,0490

3.263,88

31,99

10

Вишњићево

402

0,0466

3.730,26

34,77

10

Вишњићево

403

0,0363

3.263,91

23,70

10

Вишњићево

404

0,3159

3.263,94

206,22

10

Вишњићево

405

7,1994

3.263,93

4.699,67

10

Вишњићево

406

0,6853

3.263,93

447,35

10

Вишњићево

412

23,8381

4.155,69

19.812,77

10

Вишњићево

414

1,7309

12.978,30

4.492,83

10

Вишњићево

415

16,3418

4.244,44

13.872,36

10

Вишњићево

416

2,8641

16.320,74

9.348,85

10

Вишњићево

417

1,7684

18.651,82

6.596,78

10

Вишњићево

418

0,0345

3.264,06

22,52

10

Бачинци

419

0,1593

20.142,94

641,75

10

Бачинци

420

0,1301

4.180,32

108,77

10

Бачинци

421

0,1794

23.026,76

826,20

10

Бачинци

422

0,0558

25.905,20

289,10

10

Бачинци

423

0,2028

18.651,82

756,52

10

Бачинци

424

0,7034

17.089,59

2.404,16

10

 

Бачинци

425

0,0657

20.188,13

265,27

10

Бачинци

426

1,3209

20.034,51

5.292,72

10

Бачинци

427

1,5132

13.211,22

3.998,24

10

Бачинци

428

0,0614

18.651,79

229,04

10

Бачинци

429

0,2920

18.651,82

1.089,27

10

Бачинци

430

0,3167

18.651,82

1.181,41

10

Бачинци

431

0,1833

20.044,35

734,83

10

Бачинци

432

0,3000

23.574,17

1.414,45

10

Бачинци

433

0,2061

20.538,38

846,59

10

Бачинци

434

0,0457

19.651,64

179,62

10

Бачинци

435

0,0572

25.351,05

290,02

10

Бачинци

436

0,1157

20.501,38

474,40

10

Бачинци

437

0,1275

18.651,84

475,62

10

Бачинци

438

0,5856

20.982,91

2.457,52

10

Бачинци

439

0,5791

16.320,74

1.890,27

10

Бачинци

440

0,6675

18.070,37

2.412,39

10

Бачинци

441

0,3565

18.330,77

1.306,98

10

Бачинци

442

0,0940

18.651,81

350,65

10

Бачинци

443

0,5714

23.574,17

2.694,06

10

Бачинци

444

0,5920

19.892,96

2.355,33

10

Бачинци

445

0,0915

23.574,21

431,41

10

Бачинци

446

0,3530

17.441,39

1.231,36

10

Бачинци

447

0,3573

16.320,74

1.166,28

10

Бачинци

448

0,3684

19.265,61

1.419,49

10

Бачинци

449

0,3294

20.449,30

1.347,20

10

Бачинци

450

0,3052

16.320,74

996,22

10

Бачинци

451

0,2353

25.905,23

1.219,10

10

Бачинци

452

0,0002

18.650,00

0,75

10

Бачинци

453

0,0703

5.181,51

72,85

10

Бачинци

454

0,6589

16.320,75

2.150,75

10

Бачинци

455

0,9368

19.858,17

3.720,63

10

Бачинци

456

0,2258

16.320,73

737,04

10

Бачинци

457

0,1197

6.295,15

150,71

10

Бачинци

458

0,0678

19.587,02

265,60

10

Бачинци

459

0,0412

4.715,05

38,85

10

Беркасово

460

0,5699

20.982,89

2.391,63

10

Беркасово

461

0,1972

20.982,91

827,57

10

Беркасово

462

0,1172

4.196,76

98,37

10

Беркасово

463

0,1382

7.072,58

195,49

10

Беркасово

464

0,9048

25.313,72

4.580,77

10

Беркасово

465

0,1127

23.574,18

531,36

10

Беркасово

466

0,4257

7.280,46

619,86

10

Беркасово

467

0,1067

23.574,13

503,07

10

Беркасово

468

0,0613

4.715,01

57,81

10

Беркасово

469

0,1473

18.651,80

549,48

10

Беркасово

470

0,2735

4.196,78

229,56

10

Беркасово

471

0,2367

5.596,07

264,92

10

Беркасово

472

0,0884

20.982,92

370,98

10

 

Бингула

477

0,0558

25.905,20

289,10

10

Бингула

478

0,4883

4.715,03

460,47

10

Бингула

480

1,2052

20.246,37

4.880,18

10

Бингула

481

2,4274

10.408,56

5.053,15

10

Бингула

483

0,1128

18.651,86

420,79

10

Бингула

484

0,0998

23.574,15

470,54

10

Бингула

486

0,2226

20.982,88

934,16

10

Бингула

487

0,1836

25.905,23

951,24

10

Бингула

488

1,7194

4.715,04

1.621,41

10

Бингула

489

0,3919

23.574,15

1.847,74

10

Бингула

492

0,5867

23.574,16

2.766,19

10

Бингула

493

0,2117

18.651,82

789,72

10

Бингула

494

0,1494

25.905,22

774,05

10

Бингула

496

7,7412

25.905,24

40.107,53

10

Бингула

497

1,1490

23.574,16

5.417,34

10

Бингула

498

2,7453

4.715,04

2.588,84

10

Бингула

499

0,0458

16.201,31

148,40

10

Бингула

500

0,8886

18.651,82

3.314,80

10

Бингула

501

0,7828

4.715,04

738,19

10

Бингула

502

0,6937

4.715,04

654,16

10

Бингула

504

0,5193

15.069,36

1.565,10

10

Бингула

505

0,8587

18.651,82

3.203,26

10

Бингула

507

0,3980

15.875,93

1.263,72

10

Бингула

508

7,0537

4.196,79

5.920,58

10

Ђипша

509

0,1453

13.211,22

383,92

10

Ђипша

510

12,1645

3.263,93

7.940,82

10

Ђипша

511

0,1701

13.211,23

449,45

10

Ђипша

512

0,1892

3.263,95

123,51

10

Ђипша

513

1,1837

3.730,36

883,13

10

Ђипша

514

0,5181

11.287,78

1.169,64

10

Ђипша

515

0,5400

10.880,15

1.175,06

10

Ђипша

516

0,5820

10.880,14

1.266,45

10

Ђипша

517

0,3780

13.211,22

998,77

10

Ђипша

518

0,1316

4.196,81

110,46

10

Ђипша

519

0,5604

13.211,22

1.480,71

10

Ђипша

520

0,1676

3.263,90

109,41

10

Ђипша

521

0,0626

13.211,18

165,40

10

Ђипша

522

0,0187

16.320,86

61,04

10

Ђипша

523

0,0345

2.642,03

18,23

10

Ђипша

524

0,1424

2.642,06

75,25

10

Ђипша

525

0,1852

13.211,23

489,34

10

Ђипша

526

0,0126

13.211,11

33,29

10

Ђипша

527

0,0133

16.321,05

43,41

10

Ђипша

528

0,0565

2.641,95

29,85

10

Ђипша

529

0,0111

3.730,63

8,28

10

Ђипша

530

0,0230

3.263,91

15,01

10

Ђипша

531

0,0155

3.263,87

10,12

10

Ђипша

532

0,1532

18.651,83

571,49

10

 

Ђипша

533

0,0565

3.263,89

36,88

10

Ђипша

534

0,0320

16.320,63

104,45

10

Ђипша

535

0,1809

3.263,90

118,09

10

Ђипша

536

0,1021

3.263,96

66,65

10

Ђипша

537

0,0493

13.211,16

130,26

10

Ђипша

538

0,0363

3.263,91

23,70

10

Ђипша

539

0,0856

2.642,06

45,23

10

Ђипша

540

0,1065

3.263,94

69,52

10

Ђипша

541

0,0317

16.320,82

103,47

10

Ђипша

542

0,0360

2.175,56

15,66

10

Ђипша

543

0,0816

3.263,97

53,27

10

Ђипша

544

0,0313

16.320,77

102,17

10

Ђипша

545

0,0176

13.211,36

46,50

10

Ђипша

546

0,0167

10.880,24

36,34

10

Ђипша

547

0,0167

16.320,96

54,51

10

Ђипша

548

0,2715

16.320,74

886,22

10

Ђипша

549

0,2205

10.880,14

479,81

10

Ђипша

550

0,2129

16.320,76

694,94

10

Ђипша

551

0,0759

3.263,90

49,55

10

Ђипша

552

0,0683

16.320,79

222,94

10

Ђипша

553

0,0106

16.320,75

34,60

10

Ђипша

554

0,0117

3.264,10

7,64

10

Ђипша

555

10,3366

12.854,78

26.574,95

10

Ђипша

556

0,1964

3.263,95

128,21

10

Ђипша

557

0,1021

3.263,96

66,65

10

Ђипша

558

0,8222

3.730,36

613,42

10

Ђипша

559

0,5524

3.730,36

412,13

10

Ђипша

560

0,3618

3.730,35

269,93

10

Ђипша

561

0,2280

16.320,75

744,23

10

Ђипша

562

0,1834

10.880,15

399,08

10

Ђипша

563

0,2320

2.642,03

122,59

10

Ђипша

564

0,3248

13.211,21

858,20

10

Ђипша

565

0,1190

3.730,34

88,78

10

Ђипша

566

0,2014

13.211,22

532,15

10

Ђипша

567

0,1640

13.211,22

433,33

10

Ђипша

568

0,7887

10.880,14

1.716,23

10

Ђипша

569

0,5654

8.030,79

908,12

10

Ђипша

570

0,1270

16.320,71

414,55

10

Ђипша

571

0,2403

16.320,72

784,37

10

Ђипша

572

0,3114

13.211,21

822,79

10

Ђипша

573

0,0288

2.642,01

15,22

10

Ђипша

574

0,0219

3.263,93

14,30

10

Ђипша

575

0,0219

2.642,01

11,57

10

Ђипша

576

0,1388

16.320,75

453,06

10

Ђипша

577

0,1629

16.320,75

531,73

10

Ђипша

578

0,2241

2.642,03

118,42

10

Ђипша

579

0,2018

3.730,38

150,56

10

Ђипша

580

0,0406

16.320,69

132,52

10

 

Ђипша

581

0,1036

2.641,99

54,74

10

Ђипша

582

0,0514

13.211,28

135,81

10

Ђипша

583

0,2608

16.320,74

851,29

10

Ђипша

584

0,0463

2.642,12

24,47

10

Ђипша

585

0,0252

16.320,63

82,26

10

Ђипша

586

0,0223

3.730,49

16,64

10

Ђипша

587

0,2662

2.642,04

140,66

10

Ђипша

588

0,0219

3.730,14

16,34

10

Ђипша

589

0,3597

13.211,23

950,42

10

Ђипша

590

0,0536

3.263,99

34,99

10

Ђипша

591

0,4348

16.320,75

1.419,25

10

Ђипша

592

0,0360

18.651,94

134,29

10

Ђипша

593

0,0282

3.263,83

18,41

10

Ђипша

594

0,0245

3.264,08

15,99

10

Ђипша

595

0,0096

10.880,21

20,89

10

Ђипша

596

0,0273

2.175,46

11,88

10

Ђипша

597

0,0568

16.320,77

185,40

10

Ђипша

598

0,3658

16.320,75

1.194,03

10

Ердевик

599

0,5734

6.295,19

721,93

10

Ердевик

601

0,5704

6.295,18

718,15

10

Ердевик

602

0,9856

20.982,90

4.136,15

10

Ердевик

603

0,1608

23.574,13

758,14

10

Ердевик

604

1,4052

6.295,18

1.769,20

10

Ердевик

605

0,0859

16.320,72

280,39

10

Ердевик

606

1,1477

3.730,36

856,27

10

Ердевик

614

1,1096

6.295,18

1.397,03

10

Ердевик

615

0,6373

16.320,74

2.080,24

10

Ердевик

617

7,5171

6.295,18

9.464,30

10

Ердевик

618

3,5056

6.295,18

4.413,68

10

Ердевик

619

3,1773

6.295,18

4.000,34

10

Ердевик

620

0,0193

18.651,81

72,00

10

Ердевик

621

0,1441

25.905,27

746,59

10

Ердевик

622

0,5714

18.651,82

2.131,53

10

Ердевик

623

0,0375

3.730,40

27,98

10

Ердевик

624

0,0793

18.651,83

295,82

10

Ердевик

625

5,1614

4.715,04

4.867,24

10

Ердевик

627

0,0167

23.574,25

78,74

10

Ердевик

628

0,5007

25.905,23

2.594,15

10

Ердевик

629

1,0712

18.651,82

3.995,97

10

Ердевик

630

0,6264

19.763,78

2.476,01

10

Ердевик

631

0,0325

3.730,46

24,25

10

Ердевик

632

5,4845

6.295,18

6.905,18

10

Ердевик

633

6,4726

6.295,18

8.149,24

10

Ердевик

634

0,2124

23.574,15

1.001,43

10

Ердевик

635

0,0407

18.651,84

151,83

10

Ердевик

636

3,3365

4.715,04

3.146,35

10

Ердевик

638

0,2237

18.651,81

834,48

10

Ердевик

639

0,1519

23.574,13

716,18

10

 

Гибарац

640

0,0605

20.982,98

253,89

10

Гибарац

646

1,4435

16.320,74

4.711,80

10

Гибарац

648

0,1207

18.651,78

450,25

10

Гибарац

649

0,1337

16.320,72

436,42

10

Гибарац

651

0,0875

16.320,69

285,61

10

Гибарац

652

0,1015

16.320,79

331,31

10

Гибарац

654

1,0419

4.715,04

982,52

10

Гибарац

655

2,7206

3.263,93

1.775,97

10

Гибарац

656

0,2482

18.651,81

925,88

10

Гибарац

658

9,2089

18.651,82

34.352,55

10

Кукујевци

659

0,1510

4.698,68

141,90

10

Кукујевци

660

0,0686

3.263,99

44,78

10

Кукујевци

667

0,8414

18.542,67

3.120,36

10

Кукујевци

668

10,7379

16.320,74

35.050,09

10

Кукујевци

669

2,8189

16.320,74

9.201,31

10

Кукујевци

670

0,7826

4.196,79

656,88

10

Кукујевци

671

0,6825

25.905,25

3.536,07

10

Кукујевци

672

0,3399

20.982,91

1.426,42

10

Кукујевци

673

0,2254

20.982,92

945,91

10

Кукујевци

674

0,2477

18.651,84

924,01

10

Кукујевци

675

0,2075

20.982,89

870,79

10

Кукујевци

679

0,1023

20.982,89

429,31

10

Кукујевци

680

0,1411

20.982,92

592,14

10

Кукујевци

684

0,1679

20.982,91

704,61

10

Кукујевци

689

0,0628

18.651,75

234,27

10

Кукујевци

690

0,5696

18.651,83

2.124,82

10

Кукујевци

692

0,0697

18.651,79

260,01

10

Кукујевци

693

1,1347

4.715,04

1.070,03

10

Кукујевци

694

0,1523

25.905,25

789,07

10

Кукујевци

695

0,1228

18.651,79

458,09

10

Кукујевци

696

0,0766

16.320,76

250,03

10

Кукујевци

697

0,1868

20.982,92

783,92

10

Кукујевци

698

2,5177

3.263,93

1.643,52

10

Кукујевци

699

0,9930

3.263,93

648,22

10

Кукујевци

700

0,4375

20.982,90

1.836,00

10

Кукујевци

701

2,5227

4.715,04

2.378,93

10

Кукујевци

702

0,0419

20.982,82

175,84

10

Кукујевци

703

0,1549

18.651,84

577,83

10

Љуба

704

0,4866

16.320,74

1.588,33

10

Љуба

705

0,5913

6.295,18

744,47

10

Љуба

706

0,1493

3.963,03

118,34

10

Љуба

707

0,1223

16.320,77

399,21

10

Љуба

708

0,9959

16.320,74

3.250,76

10

Љуба

709

2,8324

3.730,36

2.113,17

10

Љуба

710

0,2219

5.596,08

248,35

10

Љуба

711

0,3830

18.651,83

1.428,73

10

Љуба

712

0,1964

18.651,83

732,64

10

Љуба

713

0,1867

18.651,79

696,46

10

 

Љуба

714

0,1773

18.651,83

661,39

10

Љуба

715

0,3384

18.651,83

1.262,36

10

Љуба

716

0,2032

18.651,82

758,01

10

Љуба

717

0,2395

18.651,82

893,42

10

Љуба

718

0,2890

18.651,83

1.078,08

10

Љуба

719

0,4316

18.651,83

1.610,03

10

Љуба

720

0,5755

18.651,82

2.146,82

10

Љуба

721

0,3694

18.651,81

1.378,00

10

Љуба

722

0,6514

18.651,83

2.429,96

10

Љуба

723

2,4820

20.546,55

10.199,31

10

Љуба

724

0,1874

6.295,20

235,94

10

Љуба

725

0,1503

6.295,21

189,23

10

Љуба

726

0,1457

6.295,20

183,44

10

Љуба

727

0,1410

6.295,18

177,52

10

Љуба

728

0,1223

6.295,18

153,98

10

Љуба

729

0,2820

6.295,18

355,05

10

Љуба

730

0,2421

6.295,17

304,81

10

Љуба

731

0,1931

6.295,18

243,12

10

Љуба

732

0,1633

6.295,16

205,60

10

Љуба

733

0,3000

6.295,17

377,71

10

Љуба

734

0,2348

6.295,19

295,62

10

Љуба

735

0,1556

6.295,18

195,91

10

Љуба

736

0,5478

6.295,18

689,70

10

Љуба

737

0,2187

20.982,90

917,79

10

Љуба

738

0,2046

20.982,89

858,62

10

Љуба

739

0,1780

20.982,92

746,99

10

Љуба

740

0,1623

20.982,87

681,10

10

Љуба

741

0,5755

20.982,90

2.415,13

10

Љуба

742

0,1672

6.295,16

210,51

10

Љуба

743

0,1877

6.295,21

236,32

10

Љуба

744

0,2129

6.295,16

268,05

10

Љуба

745

0,1913

3.730,37

142,72

10

Љуба

746

0,7646

20.982,91

3.208,71

10

Љуба

747

0,0854

16.320,73

278,76

10

Љуба

748

0,1482

6.295,21

186,59

10

Моловин

749

0,0417

18.651,80

155,56

10

Моловин

750

18,4702

3.263,93

12.057,09

10

Моловин

751

15,9752

3.263,93

10.428,39

10

Моловин

752

1,9702

3.730,36

1.469,91

10

Моловин

753

0,4061

4.895,89

397,64

10

Моловин

754

22,8531

3.263,93

14.918,18

10

Моловин

756

5,0102

18.651,82

18.689,87

10

Привина Глава

758

0,1212

18.651,82

452,12

10

Привина Глава

759

0,0870

20.982,87

365,10

10

Привина Глава

760

0,1681

6.295,18

211,64

10

Привина Глава

761

0,0610

18.651,80

227,55

10

Привина Глава

762

0,1535

6.295,18

193,26

10

Привина Глава

763

0,0550

3.730,36

41,03

10

 

Привина Глава

764

1,6055

19.815,11

6.362,63

10

Привина Глава

765

0,4748

3.722,01

353,44

10

Привина Глава

766

0,0963

20.982,87

404,13

10

Привина Глава

767

0,0853

20.982,88

357,97

10

Привина Глава

768

0,3774

20.982,91

1.583,79

10

Привина Глава

769

0,0782

4.715,09

73,74

10

Привина Глава

770

0,9098

20.982,90

3.818,05

10

Привина Глава

771

0,0896

20.982,92

376,01

10

Сот

772

0,5807

18.651,82

2.166,22

10

Сот

773

1,0277

4.196,79

862,61

10

Сот

774

2,4189

4.715,04

2.281,04

10

Сот

775

22,1626

4.494,37

19.921,38

10

Сот

776

1,3676

23.574,16

6.448,00

10

Сот

777

0,3809

4.715,04

359,19

10

Сот

778

0,3066

4.715,04

289,13

10

Сот

779

0,4845

4.715,05

456,89

10

Сот

780

0,3789

4.715,04

357,31

10

Сот

781

1,6511

4.196,79

1.385,86

10

Сот

782

0,1832

4.715,07

172,76

10

Сот

783

0,0944

4.196,82

79,24

10

Сот

784

0,0924

4.196,75

77,56

10

Сот

785

0,0902

4.196,78

75,71

10

Сот

786

0,0881

4.196,82

73,95

10

Сот

787

0,0826

4.196,73

69,33

10

Сот

788

0,1139

4.196,75

95,60

10

Сот

789

0,0046

4.197,83

3,86

10

Сот

790

0,1631

4.715,02

153,80

10

Сот

791

0,3893

4.196,79

326,76

10

Сот

792

0,1675

3.730,39

124,97

10

Сот

793

0,2380

4.715,04

224,44

10

Сот

794

0,2108

5.181,45

218,45

10

Сот

795

0,1737

4.715,03

163,80

10

Сот

796

0,0654

4.196,79

54,89

10

Сот

797

0,1272

4.196,78

106,77

10

Сот

798

0,5455

4.196,79

457,87

10

Сот

799

21,7931

4.196,79

18.292,21

10

Сот

800

17,7117

4.196,79

14.866,46

10

Сот

801

0,8269

4.715,04

779,77

10

Сот

805

0,0611

4.715,06

57,62

10

Сот

806

0,1124

4.196,80

94,34

10

Сот

808

0,0852

4.715,02

80,34

10

Сот

809

0,0206

6.295,15

25,94

10

Сот

810

0,2855

18.651,80

1.065,02

10

Сот

811

0,0790

6.295,19

99,46

10

Сот

812

0,2974

16.320,75

970,76

10

Сот

813

0,2426

4.196,78

203,63

10

Сот

814

2,5698

4.196,79

2.156,98

10

Сот

815

3,3953

18.651,82

12.665,70

10

 

Сот

816

0,0419

4.196,90

35,17

10

Сот

817

0,0309

4.196,76

25,94

10

Сот

818

9,2942

4.196,79

7.801,16

10

Сот

819

0,3719

4.196,80

312,16

10

Сот

820

0,3208

19.914,00

1.277,68

10

Сот

821

0,5013

4.715,04

472,73

10

Сот

822

4,3332

4.404,52

3.817,14

10

Сот

823

3,6453

4.715,04

3.437,55

10

Сот

824

1,1276

4.715,04

1.063,34

10

Сот

825

2,2582

4.196,79

1.895,44

10

Сот

826

1,4942

4.196,79

1.254,17

10

Шид

827

1,2870

23.127,99

5.953,14

10

Шид

828

0,6826

20.402,70

2.785,38

10

Шид

829

0,3432

16.320,75

1.120,26

10

Шид

830

0,9197

20.982,90

3.859,59

10

Шид

831

0,8674

20.982,90

3.640,11

10

Шид

832

0,7222

20.982,90

3.030,77

10

Шид

833

0,6660

20.982,90

2.794,92

10

Шид

834

0,8028

20.982,90

3.369,01

10

Шид

835

0,7357

5.181,47

762,40

10

Шид

836

0,9678

5.181,47

1.002,93

10

Шид

837

0,3796

5.181,48

393,38

10

Шид

838

0,7593

23.574,16

3.579,97

10

Шид

839

0,3626

23.574,16

1.709,60

10

Шид

840

0,6304

23.574,16

2.972,23

10

Шид

841

1,6239

23.574,16

7.656,42

10

Шид

842

0,3791

20.982,91

1.590,92

10

Шид

843

2,1157

5.181,47

2.192,49

10

Шид

844

0,8302

5.181,47

860,33

10

Шид

845

0,3215

23.574,15

1.515,82

10

Шид

846

2,3616

3.263,93

1.541,62

10

Шид

847

0,7354

5.181,47

762,09

10

Шид

848

0,5600

3.263,93

365,56

10

Шид

849

3,0896

5.181,47

3.201,73

10

Шид

850

1,5370

5.181,47

1.592,78

10

Шид

851

0,6594

23.574,16

3.108,96

10

Шид

852

0,2077

4.715,02

195,86

10

Шид

853

0,8846

4.715,04

834,18

10

Шид

854

0,5079

4.196,79

426,31

10

Шид

855

0,2474

4.715,04

233,30

10

Шид

856

0,1739

25.905,23

900,98

10

Шид

861

0,4555

18.651,81

1.699,18

10

Шид

862

0,1398

16.320,74

456,33

10

Шид

863

0,9749

5.181,48

1.010,28

10

Шид

864

0,2359

4.715,05

222,46

10

Укупно

 

1.616,6344

 

 

 

Лицитациони корак износи 1000 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ШИД, у канцеларији бр Услужни центар општине Шид сваког радног дана од 07 до15 часова.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО

Дана

Од (часова)

Адашевци

06.11.2019

07-08

Бачинци

06.11.2019

08-09

Батровци

06.11.2019

09-10

Беркасово

06.11.2019

10-11

Бингула

06.11.2019

11-12

Ђипша

07.11.2019

07-08

Ердевик

07.11.2019

08-09

Гибарац

07.11.2019

09-10

Илинци

06.11.2019

12-13

Јамена

07.11.2019

10-11

Кукујевци

08.11.2019

07-08

Љуба

08.11.2019

08-09

Моловин

08.11.2019

09-10

Моровић

08.11.2019

10-11

Привина Глава

08.11.2019

11-12

Шид

08.11.2019

13-14

Сот

08.11.2019

12-13

Вашица

07.11.2019

11-12

Вишњићево

07.11.2019

12-13

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу

прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом

 1. Законаопољопривредномземљишту-за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
 • потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
  • за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

  1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

  1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

  1. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

  1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ШИД број: 840-741522843-14

  1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
  2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
  3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
  4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна

и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

   1. су у пасивном статусу;
   2. нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
   3. су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
   4. су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
   5. су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
   6. су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

Документација за пријављивање на јавно надметање

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине ШИД. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 

  • Адреса: општина ШИД, улица и број: Карађорђева бр. 2,

Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  • Број јавног надметања На задњој страни:

(навести и КО)

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 12.11.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине ШИД као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа

одржаће се у општини ШИД, улица и број: Карађорђева 2 и то:

 

 

КО

Дана

Почетак у (часова)

Адашевци

18.11.2019

07-08

Бачинци

18.11.2019

08-09

Батровци

18.11.2019

09-10

Беркасово

18.11.2019

10-11

Бингула

18.11.2019

11-12

Ђипша

19.11.2019

07-08

Ердевик

19.11.2019

08-09

Гибарац

19.11.2019

09-10

Илинци

18.11.2019

12-13

Јамена

19.11.2019

10-11

Кукујевци

20.11.2019

07-08

Љуба

20.11.2019

08-09

Моловин

20.11.2019

09-10

Моровић

20.11.2019

10-11

Привина Глава

20.11.2019

11-12

Шид

20.11.2019

13-14

Сот

20.11.2019

12-13

Вашица

19.11.2019

11-12

Вишњићево

19.11.2019

12-13

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ШИД.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

  • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
  • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
  • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службени лист Општине Шид », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ШИД

Број: 320-99/2019-IV-94

Дана: 01.11.2019. године

 

Председник општине

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП Стандард Шид Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД