Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

На основу Коначне листе корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала. број: 023-15/I-19/44 од 26. фебруара 2020. године и члана 18. Правилника о раду комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала, број: 023-15/I-19/3 од 24. маја 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала, именована од стране председника општине Шид Решењем број: 023-15/I-19 од 14. маја 2019. године (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 26. фебруара 2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала

I

Додељује се помоћ у виду средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјалa учесницима Јавног позива:

 1. Боровница Зорица- Шид, Јелице Станивуковић бр.: 15/4, до 550.000,00 РСД;
 2. Теодоровић Дарко-Кукујевци, Пашићева бр.: 53, до 550.000,00 РСД;
 3. Боројевић Стево-Гибарац, Јована Рашковића бр.: бб, до 550.000,00 РСД;
 4. Шкорић Николина-Беркасово, Светог Саве бр.: 27, до 550.000,00 РСД;
 5. Маринковић Марко- Сот , Маршала Тита бр.: 32, до 550.000,00 РСД;
 6. Товирац Мирјана- Гибарац, Железничка бр.: 36, до 550.000,00 РСД;
 7. Радељевић Синиша-Шид, Ђуре Киша бр.: 39, до 550.000,00 РСД;
 8. Тадић Драган-Привина Глава, ЈНА бр.: 13, до 550.000,00 РСД;
 9. Славујевић Божо-Јамена, Бранка Радичевића бр.: 51, до 550.000,00 РСД;
 10. Митрић Смиљана- Шид, Филипа Вишњића бр.: 35, до 550.000,00 РСД.

Закључно са бројем 10 (десет).

II

Одлуку о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала ( у даљем тексту: Одлука) доставити лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. имају право жалбе на Одлуку Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

III

На основу Одлуке и члана 19. Правилника, Општина Шид и корисник средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала закључују уговор о додели грађевинског материјалa.

 

Председник Комисије

Ђорђе Томић

 

 

Објављено дана:

 1. фебруара 2020 године.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА