Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку

Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку

prva sednica skupstine opstine sid po hitnom postupku

У складу са чланом 138. Пословника Скупштине општине Шид, Општинско веће је на седници одржаној дана 17. априла донело закључак број: 06-34/III-13 у коме је одлучено да поднесе захтев за сазивање седнице Скупштине општине по хитном поступку. Уз захтев, достављен је и Предлог Закључка Скупштине општине Шид о Иницијативи председника Владе Аутономне Покрајине Војводине за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине.

На дневном реду прве седнице Скупштине општине Шид по хитном поступку, oдржане дана 18. априла, пред одборницима се нашао Закључак о иницијативи председника Владе АП Војводне за доношење Декларације о заштити уставних и законских права АП Војводине и исти је након спроведеног гласања усвојен са 23 одборничка гласа, након чега ће усвојени Закључак бити достављен републичкој и покрајинској скупштини.

На основу члана 40. став 1. тачка 7. и 32. Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10 –исправка, 5/12 и 4/13) Скупштина општине Шид је на седници одржаној дана 18. априла 2013. донела

З А К Љ У Ч А К
Скупштине општине Шид о иницијативи председника Владе Аутономне Покрајине Војводине за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине ВојводинеСкупштина општине Шид констатује да је иницијатива за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине ( у даљем тексту: АП Војводине) штетна и непотребна.

Штетност предложене Иницијативе огледа се у следећем:

1. Предложена декларација (у даљем тексту: Декларација) је наставак преиспитивања одлуке коју је донео Уставни суд у којој је указано на оне делове прописа о преносу надлежности који нису сагласни са Уставом Републике Србије;

2. Декларација би у великој мери, противно законским правима градова и општина, умањила надлежност локалних самоуправа, јер предлаже централизацију управљања системима чији су оснивачи/акционари поједини нивои власти;

3. Иницијатива за усвајање Декларације се подноси у тренутку када сви органи Републике Србије воде за Србију витално важне преговоре о статусу АП Косова и Метохије. На овај начин се актуелизује непостојећи унутрашњи проблем односно питање, које потенцијално може да дестабилизује политички и државни систем чиме се слаби преговарачка позиција Републике Србије.

Непотребност иницијативе огледа се у:

1. Сва права и обавезе АП Војводине јасно су уређена Уставом Републике Србије и пратећим законима, као и подзаконским актима у складу са Уставом;
2. Закон о преносу надлежности је прошао проверу пред Уставним судом Србије и по одлуци Уставног суда усклађен је са важећим Уставом Републике Србије, те свако даље преиспитивање статусног положаја АП Војводине неминовно води у конфронтацију са Уставом Републике Србије и одлукама Уставног суда Србије.
3. Све институције (правна лица, привредна друштва) чији су оснивачи заједно локална и/или покрајинска и/или републичка власт имају своје статуте који су  одобрени од надлежних органа и функционишу на бази тих и тако уређених аката. За евентуалне измене оснивачких аката оваквих институција надлежни су органи који су их основали.

Овим закључком Скупштина општине Шид позива републичке органе и покрајинску администрацију да сви заједно радимо на јачању међусобне сарадње, унапређењу поштовања прописаних процедура и неоспорних права и обавеза.

Овај Закључак доставити Скупштини Републике Србије и Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-71/II-13                                                                                                                             Председник
Дана; 18.04.2013.                                                                                                            Др Бранислав Мауковић
Шид

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку