Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси Јавни радови и Стручна пракса

Јавни радови и Стручна пракса

Јавни позив Општина Шид: Јавни радови и Стручна пракса

1. На основу 43. став 1. тачка 5. и члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ број: 36/09 и 88/10), члана 44. ств 1. тачка 7. Закона о локалној смоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07)  и члана 56.  став 1. тачка 8. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12, 4/13 и „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Шид за 2013. годину, број: 10-1/I-2013, од 04. фебруара 2013. године и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Шид за 2013. годину број:133-10-1/2013-43, од 10 маја 2013. године и Анекса споразума број: 133-10-1/2012-43-1, од 20. маја 2013. године, председник општине Шид расписује дана 25. јуна  2013. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ШИД У 2013. ГОДИНИ

 2. На основу 43. став 1. тачка 5. и члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ број: 36/09 и 88/10), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној смоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07) и члана 56.  став 1. тачка 8. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12, 4/13 и „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13), а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Шид за 2013. годину, број: 10-1/I-2013, од 04. фебруара 2013. године и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Шид за 2013. годину број:133-10-1/2013-43, од 10 маја 2013. године и Анекса споразума број: 133-10-1/2012-43-1, од 20. маја 2013. године, председник општине Шид расписује дана  25. јуна 2013. године


 ЈАВНИ ПОЗИВЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  ПОДСТИЦАЊА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА  ЛИЦА БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА ЗА САМОСТАЛАН РАД У СТРУЦИ - СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

 


 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси Јавни радови и Стручна пракса