Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПРЕОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2013.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА OБОЛЕЛИХ И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПРЕОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2013.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА OБОЛЕЛИХ И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', број 51/09 и 99/11)  Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 04.09.2013. године донело је 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ  ПРЕОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА  2013.ГОДИНУ  УДРУЖЕЊИМА OБОЛЕЛИХ  И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА

Члан 1.

 

            Овом  Одлуком одређује се износ преосталих средстава који се додељује из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења оболелих.

            Средства се обезбеђују у буџету Општине Шид, у оквиру раздела IV, Општинска управа, функција 090 и133, - ''опште јавне услуге, које нису класификоване на другом месту, други програми у области социјалне заштите и дотације“.

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

1.Међуопштинска организација слепих и слабовидих Рума

50.000,00 дин.

2.Удружење параплегичара Срема, Рума

50.000,00 дин.

3.Удружење дистрофичара Сремског округа, Рума

50.000,00 дин.

4.Међуопштинска организација глувих и наглувих,

Сремска Митровица

50.000,00 дин.

5.Удружење оболелих од реуматских болести Србије

20.000,00 дин.

6.Друштво за церебралну и дечију парализу

Сремског округа Сремска Митровица

20.000,00 дин.

7.Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица

20.000,00 дин.

8.Покрет за заштиту и неговање реке Босут

50.000,00 дин./месечно

 

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 401-339/III-13

Дана:04.09.2013.

Шид                                      

ПРЕДСЕДНИК

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПРЕОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2013.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА OБОЛЕЛИХ И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА