Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Конститутивна седница Савета за здравље Општине Шид

Конститутивна седница Савета за здравље Општине Шид

 konstitutivna sednica saveta za zdravlje opstine sid

Од када је 01. децембра протекле године, престала надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о правима пацијената, добиле су надлежност да обезбеде заштиту права пацијената, образовањем Савета за здравље и именовањем саветника за права пацијената.

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 17. децембра 2013. године, донела је Oдлуку о образовању и именовању Савета за здравље Општине Шид у следећем саставу: Александар Петровић председник савета (представник локалне самоуправе), чланови, др Вања Гнип и Цвјетко Ракић, такође представници локалне самоуправе, Здравка Митровић-Продановић представник здравствене установе општине Шид, Весна Недић из надлежне филијале РФЗО, Гојко Крчмар и Вењамин Буљчик као представници удружења грађана из реда пацијената.

На данашњој, првој по реду седници конституисан је Савет за здравље општине Шид и представљени задаци савета. То је пре свега праћење и координација рада установе примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа и спровођење мера у области заштите права пацијаната, разматрање приговора о повреди појединачних права пацијената, праћење здравственог стања становништва на територији општине, унапређење односа са републичким, покрајинским и регионалним установама, организацијама и институцијама у области здравства, као и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља становништва општине.

О свом раду и предузетим мерама савет подноси извештај Општинском већу општине Шид, Министарству надлежном за послове здравља а ради информисања и остваривања потребне сарадње исти се доставља и заштитнику грађана.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Конститутивна седница Савета за здравље Општине Шид