Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште

ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид

ЈП Стамбено Шид

Носилац развоја општине Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид настало је трансформацијом СИЗ-ова за становање, путеве и комуналне делатности, односно Фонда за грађевинско земљиште, комуналне делатности, путеве и становање општине Шид.

Као носилац развоја општине у делатностима становања, грађевинског земјлишта, путева и комуналних делатности, Јавно предузеће и његови предходници су за протекле две деценије рада изградили више од 800 станова удруженим средствима, 73 км локалних путева, два моста преко реке Босут и више од десет километара путева у насељеним местима општине.

Они су обезбедили и предали на коришћење више од 500 плацева за индивидуалну стамбену изградњу у насељима са опремљеном комплетном комуналном инфраструктуром. Успех у раду и све што је постигнуто у предходном периоду резултат су великог одрицања запослених у предузећима, као и грађана шидске општине. Континуитет рада из протеклих двадесет година наставиће се, у циљу обезбеђења што бољих услова живота за све становнике наше општине.

ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид спада у категорију јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса за Општину Шид.

Делатност ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште

  1. прибављање, уредјивање градјевинског земљишта И давање градјевинског земљишта у закуп,
  2. инвестирање у израду геодетске, урбанистичке и пројектно-техничке документације,
  3. комунално опремање јавног и осталог грађевинског земљишта (изградња саобраћајница, пословно-стамбених објеката, електоенергетских објеката и јавне расвете).

Организација служби у оквиру ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште

Служба за планирање, анализу и инвестиције

У служби се обављају послови: припреме јавног и осталог грађевинског земљишта за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и за давање у закуп ради привођења планираној намени (прибављање урбанистичко планске документације, решавање имовинско правних односа), обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта, планирања и изградње објеката комуналне инфраструктуре кроз годишње програме уређивања грађевинског земљишта, обезбеђује урбанистичко пројектну документацију, врши надзор на изградњи објеката инфраструктуре (коловоза, тротоара, пословно-стамбених и електро енергетских објеката итд).

Служба за рачуноводствено-финансијске послове

У служби се обављају послови: водјења књиговодствених и финансијских евиденција, израда годишњих и периодичних финансијских планова и извештаја о пословању, завршног рачуна, послови благајне и обрачун накнада за коришћење грађевинског земљишта, вођење аналитичких евиденција по уговорима за наканду за уређивање грађевинског земљишта са обрачунима припадајућих ревалоризација, обрачун и исплата зарада и других личних и осталих расхода.

Циљеви ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште су:

  • развој и унапређивање привредног амбијента на територији општине Шид,
  • изградња нових радних зона,
  • уређивања и рационална коришћења грађевинског земљишта,
  • одржавања и изградње комуналних добара од општег интереса,
  • одржавања, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева и
  • изградња и старање о пословном и стамбеном фонду.

Цара Лазара 7 Шид
ТЕЛ: 022/712-606, 022/710-661, 022/710-616
ИМЕЈЛ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

​ 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште