Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Прекида се образовно-васпитни рад у Јамени

Прекида се образовно-васпитни рад у Јамени

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

Оодељење за друштвене делатности

Број: 61-1/IV-14

Датум: 19.05.2014.

Шид

На основу члана  54. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07), члана 90. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број: 72/09, 52/11 и 55/13) а на основу Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Шид од 17.05.2014. о евакуацији мештана насељеног места Јамена, начелник Општинске управе општине Шид доноси

РЕШЕЊЕ

 

            Прекида се образовно-васпитни рад у издвојеном одељењу Јамена Основне школе „Филип Вишњић“ Моровић са 19.05.2014. године услед ванредног стања и више силе а због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених.

            Прекида се васпитно-образовни рад у мешовитој васпитној групи у Јамени предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид са 19.05.2014. године услед ванредног стања и више силе а због угрожености безбедности и здравља деце и запослених.

            Након престанка разлога за прекид образовно – васпитног рада у наведеном Одељењу школа ће надокнадити пропуштени рад на чин који одреди школа.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Заснивајући надлежност из члана 90. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања а на основу оправданих разлога начелник Општинске управе донео је одлуку као у диспозитиву овог решења.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Прекида се образовно-васпитни рад у Јамени