Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Урбанизам

Урбанизам

Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

Уређење и развој града

Урбанизам Шид

Јавно предузеће Завод за урбанизам Шид обавља више делатности од општег и јавног интереса, а најважније су: израда урбанистичких планова и пројеката, пеализација урбанистичких планова и пројеката(кроз издавање урбанистичко-техничких услова, сагаласности и обележавање карактеристичних тачака на терену и изграду програма за уређење грађевинског земљишта), геодетски послови везани за урбанистичке пројекте и планове, технички прегледи новоизграђених и реконструисаних објеката.

 

Завод постоји од 1979. године. До тада је у органима скупштине општине Шид, у оквиру стамбено-комуналних делатности, обављан више управно-нормативни а мање технички посао из области просторног планирања и урбанизма. Стручњаци завода воде бригу о урбанистичком развоју, изградњи иреконструкцији општине Шид са једним градским и 18 сеоских насеља. Површина општине износи 687 км2.

Генерални урбанистички план за град Шид је донет 1978. године а њиме су утврђена основна решења за организацију и уређење простора до 2000. године. До средине 1997. завод је урадио: Ревеизију Генералног Урбанистичког Плана за град Шид, 4 Детаљна просторна плана, 31 Деатаљни урбанистички план,2 Регулациона плана, 15 Урбанистичких пројеката, 1 План препарцелизације.

 

Кнеза Милоша 2/1 22240 Шид
тел: 022/712-957

​ 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Урбанизам