Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу и друштвене делатности

 

телефон: 022/ 714 -120

Одсеком за општу управу руководи начелник Јована Арамбашић, дипломирани правник.

Овај одсек:

  • врши управне и стручне послове, у непосредном спровођењу закона и других прописа, који су поверени општини, у области личних стања грађана (матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и друго);
  • води писарницу и архиву, пријем и експедицију поште, врши оверу потписа, преписа и рукописа, врши послове издавања радне књижице и сличне послове;
  • врши персоналне послове за Општинску управу;
  • стара се о редовном и инвестиционом одржавању зграда, у којима су просторије Општинске управе и Скупштине, (поправка, чишћење, загревање и слично);
  • врши стручно-техничке послове, за потребе Скупштине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе (обезбеђење зграде, умножавање и дистрибуција материјала, руковање возним парком и превозом одборника, функционера и других, руковање и одржавање система везе, пружање угоститељских услуга у бифеу општине), као и све друге стручно-техничке и административне послове за потребе наведених органа.
  • врши и друге послове, према налогу секретара, начелника и Председника.

Одељење у свом саставу има укупно 46 запослених, од којих 14 припадају Групи за техничке послове, као унутрашњем организационом делу наведеног Одељења.

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу