Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07, члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08,19/10-исправка ,5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13),  а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о  култури   («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013 и 1/2014 и 1/15)Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 02.03.2015. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

 

Члан 1.

 

            Овом Одлуком одређују  се износ средстава који се додељује  из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за Општину Шид у 2015. години.

“ Средства  се обезбеђују  у буџету општине  Шид, у оквиру  раздела IV, Општинска управа, функција 820-услуге културе“.

Члан 2.

 

            Дотације из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

За реализацију редовних активности:

"Омладински клуб Моровић" Моровић 100.000,00
Удр. жена "Фрушкогорске голубице" Сот 30.000,00
КПД "Ђура Киш" Шид 400.000,00
ХКД "Шид" Шид 250.000,00
КУД "Бранко Радичевић" Ердевик 330.000,00
КК "Благоје Јастребић" Вашица 190.000,00
ХКД "Љуба" Љуба 50.000,00
СКУД "Милан Рацћислав Шћефаник" Бингула 120.000,00
КПД "Иван Котљаревски" Бикић До 250.000,00
КУД "Филип Вишњић" Вишњићево 178.000,00
КПД "Драгутин Драген Колесар" Бачинци 100.000,00
СКУД "Једнота" Шид 500.000,00
СКПД "Ердевик" Ердевик 300.000,00
УКУПНО: 2798000

За издавачку делатност:

"Омладински клуб општине Шид" 300.000,00
КПД "Ђура Киш" Шид 50.000,00
ОИ "Лазар Бибић" Шид 50.000,00
УКУПНО: 400.000,00

Члан 3.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се на огласној табли Општинске управе  општине Шид а биће објављена и на сајту општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ