Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Резултати јавног позива у области јавног информисања у 2015.

Резултати јавног позива у области јавног информисања у 2015.

Резултати јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години.

Општинско веће општине Шид је дана 18.02.2015. године расписало Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број 651-3/III-15 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и недељном листу „Сремске новине“ дана 18.02.2015. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 15 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основу Јавног позива и достављених предлога новинарских удружења, Председник општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 651-5/I-15-1 од 30.03.2015. године.

Након истека рока за подношење пријава, Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је претходно проверило благовременост пристиглих пријава и доставило Комисији Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, бр.651-4/IV-2015 од 18.03.2015. године.

Пристигло је укупно 9 пријава.
Стручна Комисија се састала дана 03.04.2015. године и након разматрања свих пристиглих пријава, предложила је расподелу средстава из буџета Општине Шид за 2015. годину тако да се за 4 (четири) издавача медија предлаже суфинансирање поднетих пројеката, а за њих 5 (пет) се суфинансирање не предлаже.

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Резултати јавног позива у области јавног информисања у 2015.