Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЈАВНОМ УВИДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЈАВНОМ УВИДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2 , Шид , на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ЈАВНОМ УВИДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је поднет захтев Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и реконструкције магистралног пута М-18, деоница Визић - Ердевик, до укрштања магистралног пута М-18 са регионалним путем Р-107 до укрштања са регионалним путем Р-106, чији део се изводи на територији општине Шид, носоца пројекта ЈП ''Путеви Србије'', ул. Булевар краља Александра бр. 282 Београд.

Јавни увид у податке и достављену Студију и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10 - 14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу у року од 20 дана од дана обавештавања. На основу члана 3 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину( "Сл. гласник РС" бр. 69/05), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16 Нови Сад доставио је студију на излагање локалној самоуправи на чијој територији се планира извођење предметног пројекта.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 20 дана од дана објављивања Обавештења могу доставити мишљење и примедбе о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16 Нови Сад ( приземље, канцеларија бр.39), као и добити додатне информације у вези поднетог захтева радним даном од 10 - 14 часова до 14.09.2015.г.

Јавна расправа и презентација одржаће се 15. септембра са почетком у 12 часова у згради Владе АП Војводине ( приземље, канцеларија бр.39).

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЈАВНОМ УВИДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ