Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

 

-врши послове инспекцијског надзора, у области изградње;

-врши послове инспекцијског надзора, у области комуналних делатности;

-врши послове инспекцијског надзора, у области заштите животне средине;

-врши послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја;

-врши послове инспекцијског надзора у области јавних путева;

-врши управно-правне послове, из наведених области (извршења извршних решења и друге послове), у складу са Законом, Статутом и Одлукама органа Општине;

-прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;

-иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;

-прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;

-обавља послове за радна тела Скупштине, Општинског већа и Председника у поступцима из надлежности Одељења;

- пружа стручну помоћ грађанима и упућује их у решавање њихових проблема, у вези с пословима овог Одељења;

- припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину, Општинско веће, Председника и начелника;

-обавља и друге послове, према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председникa. 


Руководилац одељења

Тихомир Стаменковић
Контакт телефон: 022/712-122

​ 

 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за инспекцијске послове