Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Општинско веће општине Шид је дана 26.08.2015. године расписало други поновљени Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број 345-5/III-15 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и недељном листу „Сремске новине“ дана 26.08.2015. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 8 дана од дана објављивања Јавног позива.

На основу Јавног позива и достављених предлога новинарских удружења, Председник општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 651-5/I-15 од 23.09.2015. године.

Након истека рока за подношење пријава, Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је претходно проверило благовременост пристиглих пријава и доставило Комисији Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, бр. 345-5/III-2015 од 30.09.2015. године.

Пристигло је укупно 3 пријаве.
Стручна Комисија се састала дана 01.10.2015. године и након разматрања свих пристиглих пријава, предложила је расподелу средстава из буџета Општине Шид за 2015. годину тако да се за 2 (два) издавача медија предлаже суфинансирање поднетих пројеката, а за 1 (један) се суфинансирање не предлаже."

Решењa о додели средстава

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ