Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број:I-08-464-39 од 10. децембра 2015. године, а у вези са Уговором о додели средстава за набавку пакета грађевинског материјала, која су обезбеђена у буџету Републике Србије на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Шид, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 10 пакета грађевинског материјала

 

ОБАВЕШТАВА

 

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица, које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Шид, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 2 – грађевински материјал (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен у петак 18. 12. 2015. године на огласним таблама општине Шид, месних заједница општине Шид и на интернет презентацији општине Шид и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему