Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице СМУ124 Шид на катастарској парцели бр.7354/3 ко Шид у ул. Златка Шнајдера бр.2. у Шиду, која се поставља на постојећи решеткасти стуб на локацији ''Сремска ТВ'', носиоца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације, ад Београд, ул. Таковска бр.2, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр. 2. донето Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Увид у решење, податке и документацију носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, грађевину и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења. 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ