Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Изборна листа Коалиција: „ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРИСТОЈНЕ ЉУДЕ“

Изборна листа Коалиција: „ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРИСТОЈНЕ ЉУДЕ“

И З Б О Р Н А   Л И С Т А

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД

„ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРИСТОЈНЕ ЉУДЕ“ ( Демократска странка, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка, Зелена еколошка партија – Зелени, Либерално демократска партија)

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана)

подноси Изборној комисији општине Шид

Изборну листу

„ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРИСТОЈНЕ ЉУДЕ“ ( Демократска странка, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка, Зелена еколошка партија – Зелени, Либерално демократска партија)

                                                   (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Шид, расписане за 24. април  2016. године.

Кандидати за одборнике су:

Редни број Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
  Живан Мирић 28.09.1984. Дипломирани економиста Шид, Бранка Радичевића 9
  Предраг Бекерек 09.02.1965. Механизатор Моровић, Николе Тесле 33
  Наташа Цвјетковић 03.10.1974. Професор разредне наставе Шид, Бранка Радичевића 64
  Дејан Булатовић 08.02.1975. Писац Батровци, Иве Лоле Рибара 21
  Александар Шумановић 28.04.1960. Виши царински референт Шид, Карађорђева 13/14
  Снежана Јефтић 16.02.1985. Дипломирани економиста Шид, Кнеза Милоша 64а/17
  Ратко Торма 20.04.1974. Правни техничар Беркасово, Шидска 12
  Жељко Брестовачки 19.05.1967. Механизатор Ердевик, Карађорђева 65
  Сњежана Грујић 01.01.1974. Месар Шид, Матије Гупца 20
  Илија Мирковић 26.09.1976. Механизатор Адашевци, Светосавска 82
  Наташа Шимек 14.09.1988. Матурант гимназије Беркасово, Партизанска 30
  Мирослав Смиљанић 04.12.1969. Бравар Адашевци, Светог Саве 67а
  Мирко Брајушковић 11.06.1959. Комерцијалиста Шид, Милоша Обилића 23
  Биљана Сарап 01.06.1978. Матурант гимназије Шид, Насеље Исток Ц1 1/17
  Илија Погрмић 08.09.1947. Пензионер Шид, Омладинска 35
  Милош Јовковић 27.04.1946. Учитељ у пензији Шид, Кнеза Милоша 64а, 4/12
  Елена Миклош 19.08.1966. Кројачица Шид, Масарикова 30
  Душко Славујевић 09.09.1982. Машински техничар Шид, Браће Петровић 28
  Владимир Жарков 21.01.1976. Мастер инжињер саобраћаја Беркасово, Шидска 23
  Весна Грбатинић 18.06.1974. Биротехничар Адашевци, Светосавска 32
  Горан Кладушић 24.01.1968. Дипломирани економиста Шид, Алексе Шантића бб
  Марка Латас 06.09.1954. Медицински радник Шид, Мајке Јевросиме 28
  Александар Пендо 09.07.1987. Електротехничар аутоматике Ердевик, Карађорђева 31
  Драгослав Ђорђевић 21.10.1960. Царински референт Шид, Змај Јове Јовановића 4
  Виолета Филиповић 25.06.1964. Библиотекарка Шид, Насеље Исток А3/20
  Зоран Лазић 01.05.1969. Машински инжињер Шид, Алексе Шантића 30
  Владимир Лукић 01.01.1952. Пољопривредни предузетник Моровић, Митровачка 24
  Јасмина Манојловић 08.11.1962. Правни техничар Шид, Јелице Станивуковић 19/2
  Зоран Машић 14.07.1963. Грађевински техничар Ердевик, Цара Душана 28
  Милан Бибић 30.11.1975. Привредник Шид, Другог Сремског одреда 18
  Миљана Аришић 16.07.1986. Васпитач деце са посебним потребама Сот, Иве Лоле Рибара 10
  Предраг Јуришић 08.01.1971. Ветеринарски техничар Шид, Матије Гупца 29
  Данијел Мрвош 16.09.1981. Месар Шид, Ђуре Киша 10
  Ивана Поважан 10.09.1982. Васпитач Ердевик, Пролетерска 30
  Миленко Симић 27.06.1972. Предузетник Гибарац, Саве Шумановића 2
  Миша Галађик 09.11.1956. Радник Бингула, ЈНА 68
  Жељка Чавић 10.04.1969. Домаћица Адашевци, Светог Саве 85
   Немања Мирковић 10.09.1958. Пољопривредник Бачинци, Вука Караџића 30
  Синиша Илић 03.10.1966. Грађевински техничар Беркасово, Светог Саве 52

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Лица која подносе изборну листу

                                       ______________________________                                                         _________________________________

                                                             (потпис)                                                                                                            (потпис)

                                       _________ЖИВАН МИРИЋ________                                                       __________НАТАША ЦВЈЕТКОВИЋ____

                                                      (име и презиме)                                                                                     (име и презиме)

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и:

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу О-2/2016,

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу О-3/2016,

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу О-4/2016,

4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача,на обрасцу О-5/2016 .Списак у електронском облику треба да буде израђен у програмуExcel,

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике у Скупштину општине Шид чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу О-6/2016,

9. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Изборна листа Коалиција: „ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРИСТОЈНЕ ЉУДЕ“