Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Изборна листа број 5 Коалицијe Српски покрет Двери-Демократска странка Србије

Изборна листа број 5 Коалицијe Српски покрет Двери-Демократска странка Србије

И З Б О Р Н А Л И С Т А

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД

Српски покрет Двери-Демократска странка Србије

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана)

подноси Изборној комисији општине Шид

Изборну листу : Српски покрет Двери-Демократска странка Србије – Санда Рашковић-Ивић – Бошко Обрадовић

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Шид, расписане за 24. април 2016. године.

Кандидати за одборнике су:

Редни број

Име и презиме

Датум рођења

Занимање

Пребивалиште и адреса стана

1.

Оливера Убавић

11.09.1971.

Новинар

Шид, Алексе Шантића бб

2.

Дејан Константиновић

13.06.1972.

Електротехничар аутоматике

Шид, Ђуре Даничића 54

3.

Слободан Радовановић

03.03.1973.

Колски Отправник

Шид, Толстојева 35

4.

Бранко Пајчин

30.10.1978.

Царински референт

Шид, Карађорђева 49

5.

Зоран Живанић

04.12.1980.

Аутоелектричар

Ердевик, Сремска 31

6.

Тања Керавица

24.10.1980.

Васпитач

Шид, Бранка Радичевића 4

7.

Далибор Петковић

20.08.1973.

Грађевински техничар

Шид, Светог Саве 25

8.

Давор Хаџиомеровић

13.01.1982.

Радиолог

Шид, Карађорђева 11

9.

Здравка Крстановић

25.05.1974.

Прехрамбени техничар

Шид, саве Шумановића 4

10.

Горан Радошевић

17.09.1981.

Царински референт

Шид, Перице Станковића 33

11.

Љубица Тиркајло

04.07.1985.

Правник

Шид, Максима Горког 68

12.

Светислав Којић

27.05.1985.

Приватни предузетник

Шид, Вука Караџића 11

13.

Јовица Миланковић

05.06.1987.

Шумарски Техничар

Шид, Јанка веселиновића 9

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

 Лице које подноси изборну листу

 ______________________________

(потпис)

 ______________________________

(име и презиме)

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и:

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу О-2/2016,

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу О-3/2016,

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу О-4/2016,

4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу О-5/2016 .Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel,

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике у Скупштину општине Шид чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу О-6/2016,

9. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Изборна листа број 5 Коалицијe Српски покрет Двери-Демократска странка Србије