Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:651-4/III-16

Датум:04.04.2016.

Ш И Д

            На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07 и 83/14) и члана 59. став 1. тачка 6. Статута општине Шид  („Сл. лист општине Шид“ број: 8/15-пречишћен текст), а у вези члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број:83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Општинско веће општине Шид дана 04.04.2016. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


I

 

 У Решењу о именовању  стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања,  које је донело Општинско веће општине Шид  на седници одржаној 17.03. 2016. године под бројем: 651-3/III-1, мења се у тачки 2, алинеји 2. тако да  уместо :“ Будимир Марковић,испред Друштва новинара Војводине Нови Сад» трба да стоји:“Петар Кочић, испред Друштва новинара Војводине Нови Сад.

II

 

Измену састава Комисије објавити на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs.

III

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА