Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид , на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује да:

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад БЕОГРАД, ул.
Таковска бр.2, Дирекција за технику, ИЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ул. Краља Петра I бр.2, Сремска Митровица, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније ''SМ06, SМН06, SМU06, SML06 - Шид'', која се монтира на постојећи пословни објекат ЈП ''ПТТ Србија'' у центру Шида, на катастарској парцели бр.3282 ко Шид у ул. Карађорђева бр.1.

Увид у податке и достављену Студију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу.

Заинтересована јавност, органи и организације у року од 20 дана од дана објављивања Огласа могу доставити мишљење и примедбе о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину овом одељењу.

Јавна расправа и презентација заказује се за петак 08. јул 2016. године са почетком у 12 часова у згради Општине Шид (спрат, сала бр.15).

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ