Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-3 /III-2016

Датум: 17.06.2016. године

Карађорђева 2

Шид

 

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07  и 83/14), члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08,19/10-исправка ,5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13),  а у вези члана 38. став 1.-4 Закона о удружењима  («Сл. гласник РС», број 51/09и 99/11) и члана 12. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013 и 1/2014 и 1/2015)Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 17.06.2016. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ

АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ  УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком одређују  се износ средстава који се додељује  из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења са територијe општине Шид у 2016. години.

“ Средства  се обезбеђују  у буџету општине  Шид, у оквиру  раздела V, Општинска управа, функција 133, 320, 090  - опште  јавне услуге, услуге  противпожарне заштите, социјална заштита  неквалификована  на другом месту  “.

Члан 2. 

            Дотације из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

1. Удружење жена „Моровићанке“ Моровић - у износу од 60.000,00 динара
2. Удружење жена „Радост“ Бачинци - у износу од 30.000,00 динара
3. Удружење жена „Филип Вишњић“ Вишњићево - у износу од 60.000,00 динара
4. Удружење жена „Вретено“ Кукујевци - у износу од 50.000,00 динара
5. Удружење жена „Извор“ Беркасово - у износу од 100.000,00 динара
6. Удружење жена „Јесен живота“ Шид - у износу од 50.000,00 динара
7. Удружење жена „Бикићанке“ Бикић До - у износу од 100.000,00 динара
8. Удружење жена „Бингулке“ Бингула - у износу од 70.000,00 динара
9. Удружење „Прве жене Срема“ Шид - у износу од 50.000,00 динара
10. Удружење жена „Јамена“ Јамена - у износу од 80.000,00 динара
11. Удружење жена „Црвена ружа“ Адашевци - у износу од 50.000,00 динара
12. Удружење жена „Манастирски бисери“ Привина Глава - у износу од 50.000,00 динара
13. Удружење жена „Шидијанке“ Шид - у износу од 150.000,00 динара
14. Удружење жена „Панона“ Ердевик - у износу од 50.000,00 динара
15. Удружење жена „Фрушкогорске голубице“ Сот - у износу од 50.000,00 динара
16. Друштво за борбу против шећерне болести Шид - у износу од 160.000,00 динара
17. Удружење дистрофичара сремског округа, Рума - у износу од 40.000,00 динара
18. Удружење параплегичара Срема, Рума - у износу од 40.000,00 динара
19. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад - у износу од 40.000,00 динара
20. Удружење оболелих од мултипле склерозе Срема „Мој Срема“ Инђија - у износу од 40.000,00 динара
21. Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица - у износу од 40.000,00 динара
22. Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми - у износу од 70.000,00 динара
23. Међуопштинска организација глувих и наглувих, Сремска Митровица - у износу од 90.000,00 динара
24. Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица - у износу од 70.000,00 динара
25. Друштво за дечију и церебралну парализу сремског округа - у износу од 60.000,00 динара
26. Удружење „Кластер успешних привредника општине Шид“ - у износу од 10.000,00 динара
27. Удружење „Ловачко друштво Орао Бачинци“ Бачинци - у износу од 30.000,00 динара
28. Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид - у износу од 20.000,00 динара
29. СУБНОР Шид - у износу од 40.000,00 динара
30. Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена - у износу од 40.000,00 динара
31. Завичајно удружење „Озрен“ Шид - у износу од 130.000,00 динара
32. Удружење добровољних давалаца крви општине Шид - у износу од 10.000,00 динара
33. Удружење грађана „Здраво одрастање“ Шид - у износу од 100.000,00 динара
34. Удружење „Ловачко друштво Фазан Сот“ - у износу од 20.000,00 динара
35. Еколошки покрет Шид - у износу од 80.000,00 динара
36. Удружење пензионера Моровић - у износу од 10.000,00 динара
37. Ловачко друштво „Адашевци“ Адашевци - у износу од 60.000,00 динара
38. Ловачко друштво „Бингула“ - у износу од 20.000,00 динара
39. Удружење „Ловачко друштво Фазан“ Кукујевци - у износу од 60.000,00 динара
40. Одред извиђача „Лазар Бибић“ Шид - у износу од 50.000,00 динара
41. Ловачко друштво „Зец“ Илинци - у износу од 40.000,00 динара
42. Ловачко друштво „Фазан“ Вашица - у износу од 150.000,00 динара
43. Удружење пензионера Вишњићева - у износу од 10.000,00 динара
44. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид - у износу од 130.000,00 динара
45. Покрет за заштиту и неговање реке Босут, Батровци - у износу од 360.000,00 динара
46. Општинска организација инвалида радња Шид - у износу од 50.000,00 динара
47. Удружење пчелара „Шид“ Шид - у износу од 10.000,00 динара
48. Удружење одгајивача оваца „Младо јагње“ Батровци - у износу од 30.000,00 динара
49. Невладина организација „Мисли глобално делај локално“ Шид - у износу од 80.000,00 динара
50. Удружење грађана „Милош Обилић“ Моровић - у износу од 80.000,00 динара
51. Организација резервних војних старешина општине Шид - у износу од 30.000,00 динара
52. Удружење „Ловачко друштво Шид“ Шид - у износу од 40.000,00 динара
53. Невладина организација „Центар за развој Срема“ Шид - у износу од 200.000,00 динара
54. Удружење за подршку родитељству „Отворено срце“ Шид - у износу од 100.000,00 динара
55. Ловачко удружење „Срем“ Шид - у износу од 230.000,00 динара
56. Клуб пријатеља железнице - у износу од 10.000,00 динара
57. Удружење цвећара и повртара „ Наши плодови“ Бачинци - у износу од 10.000,00 динара
58. Удружење ликовних уметника и стваралаца општине Шид - у износу од 10.000,00 динара
59. Општинско удружење пензионера Шид - у износу од 80.000,00 динара
60. Еколошко друштво „Босут“ Моровић - у износу од 10.000,00 динара
61. Омладински клуб „Моровић“ Моровић - у износу од 10.000,00 динара
62. Удружење одгајивача оваца и коза „Овчари“ Шид - у износу од 10.000,00 динара
63. Ловачко друштво „Фазан“ Беркасово - у износу од 50.000,00 динара
64. Удружење здравствених радника Дом здравља Шид - у износу од 10.000,00 динара
65. Удружење српско-руског пријатељства „Шид“ Шид - у износу од 50.000,00 динара
66. Удружење „Ловачко друштво Филип Вишњић“ Вишњићево - у износу од 60.000,00 динара
67. Немачки културни центар „Schiller“ Шид - у износу од 10.000,00 динара
68. Удружење пољопривредних произвођача „Жито-10“ Шид - у износу од 260.000,00 динара
69. Сремска свињокоља и кобасицијада, Шид - у износу од 200.000,00 динара
70.   Општинском ватрогасном савезу  Шид                                                           -у износу  од  1.200.000,00динара
71. Црвени крст  Шид

-у износу од 11.500,00 динара

Члан 3.

Ова Одлука   ступа на снагу даном доношења  а објавиће се огласној табли Општинске управе општине Шид и званичном сајту општине.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Против ове Одлуке подносиоци захтева  имају  право жалбе  на одлуку  о  утврђивању  одобрених програма , у року од осам дана  од дана објављивања резултата .

Жалба се подноси Комисији .

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД