Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 610-7/IV-02-2016
Дана, 11.08.2016.године
Ш И Д

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 6/15), Општинска управа општине Шид расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2016/2017. години.
Средства за превоз обезбеђују се за школску 2016./2017.годину, почев од 01.септембра 2016. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

II

Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и смер економског техничара и Техничка школа ако су у питању профили: електротехничар рачунара, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, бравар, пољопривредни техничар и трговац).

III

Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте имају:
1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,
2. деца корисника дечијег додатка,
3. деца са посебним потребама.
Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за финансирање превоза у износу од 50%.
Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које похађају у средњим школама општине Шид.

IV

Уз захтев за финансирање трошкова превоза подноси се следећа документација:

потврда из школе о редовном упису школске године;
фотокопија здравствене књижице или личне карте ученика и личне карте родитеља (старатеља);
уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника;
документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус лица са посебним потребама);
доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја места (за финансирање превоза у висини 20%);
фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика.

V

Конкурс је отворен од дана објављивања на огласној табли Општине Шид, огласним таблама месних заједница и Коперникус РТВ Шид, до 15.септембра 2016. године.


VI

Захтеви са пратећом документацијом се подносе у Општинској управи Општине Шид Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.


VII

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.


НАЧЕЛНИК
Ромко Папуга, дипл. правник

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ