Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ШИД

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ШИД

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Срема» број 18/2006), председник општине Шид је дана 02. 12. 2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ШИД

I

- Предмет јавног надметања -

1.            Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Шид у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена ( дин / ха) Депозит (дин) 20% Период закупа (год) Степен заштите
Адашевци 1 39,7007 34.015,06 270.100,00 1 година  
Адашевци 4 0,1049 36.923,91 800 1 година  
Адашевци 5 0,9088 41.538,94 7.600,00 1 година  
Адашевци 6 1,4365 38.425,43 11.100,00 1 година  
Адашевци 7 0,8801 41.538,94 7.400,00 1 година  
Адашевци 8 2,0777 35.457,52 14.800,00 1 година  
Адашевци 9 0,7312 29.663,17 4.400,00 1 година  
Бачинци 10 0,5791 32.307,66 3.800,00 1 година  
Бачинци 11 0,7034 33.830,22 4.800,00 1 година  
Бачинци 12 0,5856 41.538,94 4.900,00 1 година  
Бачинци 13 0,3 46.667,06 2.800,00 1 година  
Бачинци 14 0,0558 51.282,05 600 1 година  
Бачинци 15 0,0572 50.184,78 600 1 година  
Бачинци 16 0,2353 51.282,05 2.500,00 1 година  
Бачинци 17 0,1157 40.585,62 950 1 година  
Бачинци 18 0,0614 36.923,91 500 1 година  
Бачинци 19 0,094 36.923,91 700 1 година  
Бачинци 20 0,592 39.381,10 4.700,00 1 година  
Бачинци 21 0,0657 39.965,47 600 1 година  
Бачинци 22 0,3565 36.288,12 2.600,00 1 година  
Бачинци 23 0,0678 38.775,37 600 1 година  
Бачинци 24 1,5132 26.153,46 800 1 година  
Бачинци 25 0,2061 40.658,93 1.700,00 1 година  
Бачинци 26 0,3294 40.482,55 2.700,00 1 година  
Бачинци 27 0,3684 38.136,60 2.900,00 1 година  
Бачинци 28 1,3209 34.185,50 9.100,00 1 година  
Бачинци 29 0,1275 36.923,91 1000 1 година  
Бачинци 30 0,0457 38.903,22 400 1 година  
Бачинци 31 0,3573 32.307,66 2.400,00 1 година  
Бачинци 32 0,353 34.526,86 2.500,00 1 година  
Бачинци 33 0,2028 36.923,91 1.500,00 1 година  
Бачинци 34 0,1794 45.583,69 1.700,00 1 година  
Бачинци 35 0,5714 46.667,06 5.400,00 1 година  
Бачинци 36 0,3052 32.307,66 2.000,00 1 година  
Бачинци 37 0,9368 39.311,92 7.400,00 1 година  
Беркасово 38 1,0154 9.333,40 1.900,00 1 година  
Беркасово 39 1,1378 41.538,94 9.500,00 1 година  
Беркасово 40 0,2367 11.076,81 600 1 година  
Беркасово 41 0,1583 32.307,66 1.100,00 1 година  
Беркасово 42 0,0884 41.538,94 800 1 година  
Беркасово 43 0,087 41.538,94 800 1 година  
Беркасово 44 0,1127 46.667,06 1.100,00 1 година  
Беркасово 45 0,1804 41.538,94 1.500,00 1 година  
Беркасово 46 0,2735 41.538,94 2.300,00 1 година  
Беркасово 47 0,5699 41.538,94 4.800,00 1 година  
Беркасово 48 0,9048 50.110,96 9.100,00 1 година  
Беркасово 49 1,0348 40.906,09 8.500,00 1 година  
Беркасово 50 0,1067 46.667,06 1.000,00 1 година  
Батровци 51 0,2359 41.538,94 2.000,00 1 година  
Батровци 52 0,6096 41.538,94 5.100,00 1 година  
Батровци 53 0,2446 41.538,94 2.100,00 1 година  
Батровци 54 0,5755 41.538,94 4.800,00 1 година  
Батровци 55 1,0754 12.462,17 2.700,00 1 година  
Батровци 57 0,2741 41.538,94 2.300,00 1 година  
Батровци 58 0,0177 41.538,94 200 1 година  
Батровци 59 1,9372 41.538,94 16.100,00 1 година  
Батровци 60 1,2588 41.538,94 10.500,00 1 година  
Батровци 61 1,5922 36.923,91 11.800,00 1 година  
Батровци 62 0,4956 36.923,91 3.700,00 1 година  
Батровци 63 0,3248 36.923,91 2.400,00 1 година  
Батровци 64 23,0761 37.322,40 172.300,00 1 година  
Бингула 65 0,5193 29.830,44 3.100,00 1 година  
Бингула 66 2,4274 20.604,93 10.100,00 1 година  
Бингула 67 0,5846 13.153,30 1.600,00 1 година  
Бингула 68 9,1909 41.538,94 76.400,00 1 година  
Бингула 69 0,8587 36.923,91 6.400,00 1 година  
Бингула 70 0,7828 9.333,40 1.500,00 1 година  
Бингула 74 0,1128 36.923,91 900 1 година  
Бингула 75 1,149 46.667,06 10.800,00 1 година  
Бингула 76 0,1836 51.282,05 1.900,00 1 година  
Бингула 80 0,3734 41.538,94 3.200,00 1 година  
Вашица 86 0,961 32.307,66 6.300,00 1 година  
Вашица 87 0,5121 32.307,66 3.400,00 1 година  
Вашица 88 0,9344 32.307,66 6.100,00 1 година  
Вашица 89 0,192 32.307,66 1.300,00 1 година  
Вашица 90 0,0796 39.440,14 700 1 година  
Вашица 91 0,1301 7.384,54 200 1 година  
Вашица 92 1,1898 7.384,54 1.800,00 1 година  
Вашица 93 0,7814 7.384,54 1.200,00 1 година  
Вашица 94 0,4004 7.384,54 600 1 година  
Вашица 95 0,2007 41.538,94 1.700,00 1 година  
Вашица 96 1,1519 7.384,54 1.701,25 1 година  
Вашица 97 0,3228 7.384,54 500 1 година  
Вашица 98 0,2472 7.384,54 400 1 година  
Вашица 99 1,7777 7.384,54 2.700,00 1 година  
Вашица 100 2,4727 29.273,99 14.500,00 1 година  
Вашица 101 2,0597 26.153,46 10.800,00 1 година  
Вашица 102 0,2642 32.307,66 1.800,00 1 година  
Вашица 105 0,2035 41.538,94 1.700,00 1 година  
Вашица 106 0,5428 36.923,91 4.100,00 1 година  
Вишњићево 107 1,7309 25.692,13 8.900,00 1 година  
Вишњићево 108 138,0708 31.197,29 861.500,00 1 година  
Гибарац 109 0,8967 32.307,66 5.800,00 1 година  
Гибарац 111 2,7206 32.307,66 17.600,00 1 година  
Гибарац 112 1,0753 36.923,91 8.000,00 1 година  
Ердевик 117 0,7233 7.384,54 1.100,00 1 година  
Ердевик 118 0,6264 39.125,01 5.000,00 1 година  
Ердевик 119 0,7048 41.538,94 5.900,00 1 година  
Ердевик 120 0,5507 41.538,94 4.600,00 1 година  
Ердевик 121 0,5714 36.923,91 4.300,00 1 година  
Ердевик 122 0,2237 36.923,91 1.700,00 1 година  
Ђипша 123 14,3109 25.248,39 72.300,00 1 година  
Јамена 125 22,3056 36.923,91 164.800,00 1 година  
Јамена 126 16,8715 36.923,91 124.600,00 1 година  
Јамена 127 16,5153 36.923,91 122.000,00 1 година  
Јамена 128 16,4962 34.514,04 113.900,00 1 година  
Јамена 131 21,4082 34.376,26 147.200,00 1 година  
Јамена 132 42,8294 36.923,91 316.300,00 1 година  
Јамена 134 19,1426 33.475,72 128.200,00 1 година  
Јамена 135 7,6658 32.307,66 49.600,00 1 година  
Јамена 137 9,0437 26.153,46 47.400,00 1 година  
Јамена 138 8,7625 32.307,66 56.700,00 1 година  
Јамена 139 13,1792 26.153,46 69.000,00 1 година  
Јамена 140 26,8028 32.307,66 173.200,00 1 година  
Јамена 141 16,2284 29.195,57 94.800,00 1 година  
Јамена 143 7,3868 32.307,66 47.800,00 1 година  
Јамена 145 1,6772 32.307,66 10.900,00 1 година  
Јамена 146 8,11 7.384,54 12.000,00 1 година  
Јамена 147 2,274 32.307,66 14.700,00 1 година  
Јамена 148 0,38 7.384,54 600 1 година  
Кукујевци 149 0,2254 41.538,94 1.900,00 1 година  
Кукујевци 150 0,1679 41.538,94 1.400,00 1 година  
Кукујевци 151 0,3399 41.538,94 2.900,00 1 година  
Кукујевци 152 0,2477 36.923,91 1.900,00 1 година  
Кукујевци 153 0,2556 36.923,91 1.900,00 1 година  
Кукујевци 154 0,2732 41.538,94 2.300,00 1 година  
Кукујевци 155 0,4189 45.822,37 3.900,00 1 година  
Кукујевци 156 0,3126 32.307,66 2.100,00 1 година  
Кукујевци 157 0,0628 36.923,91 500 1 година  
Кукујевци 158 0,3145 26.153,46 1.700,00 1 година  
Кукујевци 159 1,8533 26.153,46 9.700,00 1 година  
Кукујевци 160 0,781 32.307,66 5.100,00 1 година  
Кукујевци 163 0,5696 36.923,91 4.300,00 1 година  
Кукујевци 164 1,1789 51.282,05 12.100,00 1 година  
Кукујевци 165 0,1549 36.923,91 1.200,00 1 година  
Кукујевци 166 0,7461 41.538,94 6.200,00 1 година  
Кукујевци 167 2,6987 6.461,78 3.500,00 1 година  
Кукујевци 168 1,8715 6.461,78 2.500,00 1 година  
Моловин 169 4,4641 36.923,91 33.000,00 1 година  
Моровић 171 0,2284 41.538,94 1.900,00 1 година  
Моровић 172 13,0105 9.333,40 24.300,00 1 година  
Моровић 173 195,5413 36.891,11 1.442.800,00 1 година  
Моровић 174 150,3888 35.281,59 1.061.200,00 1 година  
Моровић 175 140,2842 38.874,17 1.090.700,00 1 година  
Привина Глава 176 0,9098 41.538,94 7.600,00 1 година  
Привина Глава 177 14,1593 10.256,16 29.100,00 1 година  
Шид 181 2,1401 32.307,66 13.900,00 1 година  
УКУПНО 1077,6406        

1a. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години у општини Шид у следећој катастарској општини:

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена ( дин / ха) Депозит (дин) 20% Период закупа (год) Степен заштите
Јамена 132 7,9802 28.400,00 5.700,00 1 година  
УКУПНО 7,9802        

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2.            Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Шид, у канцеларији бр. 4 сваког радног дана од 07:00 до15:00 часова.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

3.            Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4.            Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за К.О. Адашевци, К.О. Бачинци К.О. Беркасово дана 19. 12. 2016. од 08:00 часова

за К.О. Батровци, К.О. Бингула, К.О. Вашица, К.О. Вишњићево, К.О. Гибарац, К.О. Ердевик и К.О. Ђипша дана 20. 12. 2016. од 08:00 часова

за К.О. Јамена, К.О. Кукујевци, К.О. Моловин, К.О. Моровић, К.О. Привина Глава и К.О. Шид дана 21. 12. 2016. од 08:00 часова

5.            Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6.            Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп.

7.            Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8.            Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

–Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.            Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-              физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-              физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-              правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2.            Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-              доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица (фотокопија личне карте или очитана лична карта за личне карте са чипом);

-              извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица (фотокопија извода из привредног регистра - не старији од шест месеци до дана објављивања огласа);

-              потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

-              извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-              извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-              извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

3.            Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

4.            Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

5.            Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

6.            Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Шид број: 840-1074804-93 депозит за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по моделу 97 уз позив на број: 66237.

7.            Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

8.            Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

9.            Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10.          Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1.            формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.            доказ о уплати депозита;

3.            за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 2. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у Услужном центру општине Шид, Шид, ул. Цара Лазара бр. 7. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

•             Адреса: Општина Шид, улица Карађорђева број 2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

•             Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

•             име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

–Рок за подношење пријаве-

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10:00 сати, дана 23. 12. 2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Шид до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

–Јавно надметање-

Јавно надметање за давање у закуп из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Културно образовног центра, улица Карађорђева број: 42, и то:

1. К.О. Адашевци, К.О. Бачинци К.О. Беркасово дана 26. 12. 2016. године са почетком у 09:00 часова

2. К.О. Батровци, К.О. Бингула, К.О. Вашица, К.О. Вишњићево, К.О. Гибарац, К.О. Ердевик и К.О. Ђипша дана 27. 12. 2016. године са почетком у 09:00 часова

3. К.О. Јамена, К.О. Кукујевци, К.О. Моловин, К.О. Моровић, К.О. Привина Глава и К.О. Шид дана 28. 12. 2016. године са почетком у 09:00 часова

VI

-Плаћање закупнине-

                Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Шид.

Ову одлуку објавити у дневном листу « Дневник », на огласној табли Општинске управе Шид и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу « Дневник ».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-395/2016-I-94

Дана: 02. 12. 2016. године

       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Вуковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ШИД