Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

            На основу одредбе члана 5. став 2., а у вези члана 6. и 7а. став 1. и 2. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“,број:26/01, 45/02-УС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС , 47/13 и 68/14) и члана 22. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ број: 25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и „Сл лист општине Шид“ број: 8/14), начелник Општинске управе општине Шид, дана 30. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

            Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2017.години на територији општине Шид.

II

            (1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2017.години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:

       1) грађевинског земљишта                                             880,00 дин.

       2) станова                                                                      34.000,00 дин.

        3) кућа за становање                                                     22.500,00 дин.

       4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности                                         43.000,00 дин.

        5) гаража и гаражна места                                           9.000,00 дин.

            (2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2017.години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:

      1) грађевинског земљишта                                          150,00 дин.

       2) пољопривредног земљишта                                    37,00 дин.

     3) шумског земљишта                                                   42,00 дин.

       4) станова                                                                  17.500,00 дин.

       5) кућа за становање                                                  13.500,00 дин.

      6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности                             21.250,00 дин.

       7) гаража и гаражна места                               6.250,00 дин.

            (3) Просечне цене кадратног метра непокретности за утрђивање пореза на имовину у 2017.години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:

         1) грађевинског земљишта                                         80,00 дин.

         2) пољопривредног земљишта                                   28,00 дин.

         3) шумског земљишта                                                33,00 дин.

III

            Ово решење објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на интернет страни општине Шид (www.sid.org)

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.јануара 2017.године.

Број: 43-4/IV-16

Дана: 30.11. 2016.

НАЧЕЛНИК:

Ромко Папуга, дипл. правник

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД