Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2017. ГОДИНИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2017. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-30/III -17

Датум :24.04. 2017. године

Ш и д

 

            На основу одредбе члана 46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07), члана 59. став 1. тачка . Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 18/15-пречишћен текст), a у вези члана 12. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територије општине Шид ((„Службени лист општине Шид „ број: 2/13 и 1/14) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 24.04. 2017. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2017. ГОДИНИ


Члан 1.

 

            Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид у 2017. години.

            Средства се обезбеђују у буџету општине Шид, у оквиру раздела V – Општинска управа, функција: 010 – болест инвалидност, 133 - опште услуге, 320 - услуге противпожарне заштите, 820 - услуге културе, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама.

Члан 2.

Одобравају се дотације из члана 1. ове Одлуке:

           

1.

Завичајно удружење „Озрен“ Шид

- у износу од 110.000,00 динара,

2.

Ловачко друштво „Адашевци“ Адашевци

- у износу од 40.000,00 динара,

3.

Удружење параплегичара Срема - Рума

- у износу од 60.000,00 динара,

4.

Удружење жена „Моровићанке“ Моровић

- у износу од 60.000,00 динара,

5.

Удружење „Ловачко друштво Орао Бачинци“

- у износу од 30.000,00 динара,

6.

Удружење дистрофичара Сремског округа

- у износу од 50.000,00 динара,

7.

Друштво за русински језик и књижевност и културу

- у износу од 25.000,00 динара,

8.

Друштво мултипле склерозе Војводине

- у износу од 60.000,00 динара,

9.

Удружење оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“

- у износу од 50.000,00 динара,

10.

Удружење „Ловачко друштво Фазан Сот“

- у износу од 30.000,00 динара,

11.

Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица

- у износу од 40.000,00 динара,

12.

Организација резервних војних старешина Општине Шид

- у износу од 40.000,00 динара,

13.

Удружење пензионера Моровић

- у износу од 15.000,00 динара,

14.

Ловачко друштво „Бингула“

- у износу од 35.000,00 динара,

15.

Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица

- у износу од 80.000,00 динара,

16.

„Еколошко друштво Босут“ Моровић

- у износу од 10.000,00 динара,

17.

Ловачко удружење „Срем“ Шид

- у износу од 280.000,00 динара,

18.

Удружење одгајивача оваца и коза „Овчари“

- у износу од 20.000,00 динара,

19.

Удружење „Прве жене Срема“

- у износу од 50.000,00 динара,

20.

Удружење „Ловачко друштво Ердевик“

- у износу од 70.000,00 динара,

21.

Удружење „Аурум“ Шид

- у износу од 15.000,00 динара,

22.

Удружење жена „Манастирски бисери“ Привина Глава

- у износу од 40.000,00 динара,

23.

Удружење жена „Јесен живота“ Шид

- у износу од 40.000,00 динара,

24.

Удружење жена „Извор“ Беркасово

- у износу од 100.000,00 динара,

25.

Синдикална организација „Victoriaoil“

- у износу од 50.000,00 динара,

26.

Удружење жена „Илинчанке“ Илинци

- у износу од 30.000,00 динара,

27.

Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена

- у износу од 10.000,00 динара,

28.

Еколошки покрет Шид

- у износу од 70.000,00 динара,

29.

Удружење ратних војних инвалида - општински одбор Шид

- у износу од 40.000,00 динара,

30.

СУБНОР Шид

- у износу од 70.000,00 динара,

31.

Удружење жена „Радост“ Бачинци

- у износу од 50.000,00 динара,

32.

Удружење „Ловачко друштво Шид“

- у износу од 50.000,00 динара,

33.

Месни одбор Матице словачке Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

34.

Удружење „Ловачко друштво Филип Вишњић Вишњићево“

- у износу од 50.000,00 динара,

35.

Удружење жена „Филип Вишњић“ Вишњићево

- у износу од 90.000,00 динара,

36.

Удружење „Ловачко друштво Фазан Кукујевци“

- у износу од 50.000,00 динара,

37.

Удружење жена „Бингулке“ Бингула

- у износу од 50.000,00 динара,

38.

Удружење жена „Бикићанке“

- у износу од 60.000,00 динара,

39.

Удружење грађана „Здраво одрастање“

- у износу од 80.000,00 динара,

40.

„Oпштинско удружење пензионера Шид“

- у износу од 70.000,00 динара,

41.

Удружење „Кластер успешних привредника општине Шид“

- у износу од 10.000,00 динара,

42.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид

- у износу од 90.000,00 динара,

43.

Удружење грађана „Калимеро – поштено“ Шид

- у износу од 10.000,00 динара,

44.

Друштво за борбу против шећерне болести Шид

- у износу од 80.000,00 динара,

45.

Међуопштинска организација глувих и наглувих Сремска Митровица

- у износу од 90.000,00 динара,

46.

Удружење одгајивача говеда и произвођача млека општине Шид

- у износу од 40.000,00 динара,

47.

Удружење грађана „Сремски ручак чобански“ Бачинци

- у износу од 70.000,00 динара,

48.

Мото клуб „Шид 2007“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

49.

Удружење војних пензионера Србије – Градска организација Сремска Митровица

- у износу од 30.000,00 динара,

50.

Невладина организација „Мисли глобално делуј локално“ Шид

- у износу од 60.000,00 динара,

51.

Општински ватрогасни савез Шид

- у износу од 1.200.000,00 динара,

52.

Сремска свињокоља и кобасицијада

- у износу од 110.000,00 динара,

53.

Удружење жена „Шидијанке“

- у износу од 120.000,00 динара,

54.

Удружење одгајивача голубова енглеских типлера „Типлер Шид“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

55.

Ауто клуб „Street rats“

- у износу од 20.000,00 динара,

56.

Удружење одгајивача оваца „Младо јагње“ Батровци

- у износу од 10.000,00 динара,

57.

„Ловачко друштво Фазан Вашица“

- у износу од 70.000,00 динара,

58.

Невладина организација „Буди човек 2016“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

59.

Општинска организација инвалида рада Шид

- у износу од 100.000,00 динара,

60.

Немачки културни центар „Schiller“ Шид

- у износу од 10.000,00 динара,

61.

Удружење српско-руског пријатељства „Шид“ Шид

- у износу од 50.000,00 динара,

62.

Удружење пољопривредних произвођача „Жито-10“

- у износу од 150.000,00 динара,

63.

Удружење жена „Вретено“ Кукујевци

- у износу од 50.000,00 динара,

64.

Невладина организација „Центар за развој Срема“ Шид

- у износу од 170.000,00 динара,

65.

Удружење гљивара „Спора“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

66.

Удружење грађана „Милош Обилић“ Моровић

- у износу од 70.000,00 динара,

67.

Kлуб пријатеља железнице - Шид

- у износу од 10.000,00 динара,

68.

Удружење „Ловачко друштво Зец“ Илинци

- у износу од 30.000,00 динара,

69.

Удружење грађана одред извиђача „Лазар Бибић“

- у износу од 50.000,00 динара,

70.

Удружење пензионера Вишњићева

- у износу од 10.000,00 динара,

71.

Удружење за подршку родитељству „Отворено срце“ Шид

- у износу од 100.000,00 динара,

72.

Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша „Шид 2006“- Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

73.

Друштво за церебралну и дечију парализу сремског округа

- у износу од 60.000,00 динара,

74.

Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми

- у износу од 80.000,00 динара,

75.

Црвени крст Шид

- у износу од 11.500.000,00 динара,

76.

Удружење пчелара „Липа“ Ердевик

- у износу од 40.000,00 динара,

77.

Удружење цвећара и повртара „Наши плодови“ Бачинци

- у износу од 20.000,00 динара,

78.

Удружење жена „Адашевчанке“ Адашевци

- у износу од 80.000,00 динара,

79.

Покрет за заштиту и неговање реке Босут Батровци

- у износу од 170.000,00 динара,

80.

Удружење жена „Панона“ Ердевик

- у износу од 30.000,00 динара,

81.

Удружење жена „Јамена“

- у износу од 100.000,00 динара,

82.

Удружење жена „Мајчин загрљај“ Гибарац

- у износу од 50.000,00 динара,

83.

Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

84.

Кинолошко друштво „Друг“

- у износу од 30.000,00 динара,

85.

Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша "Плава крила" - Ердевик

- у износу од 20.000,00 динара,

86.

Удружење пчелара „Шид“ Шид

- у износу од 30.000,00 динара,

87.

"Дечији центар Шид"

- у износу од 20.000,00 динара.

Члан 2.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли општинске управе општине Шид и на званичном сајту општине Шид .

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Против ове Одлуке подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма , у року од 8 дна од објављивања резултата.

            Жалба се подноси Комисији , а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2017. ГОДИНИ