Општина Шид

ОГЛАС

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини, ((“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид (“Сл. Лист општинe Шид”, број 18/15-пречишћен текст), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 26.12.2017. године,  расписује 

ОГЛАС

о отуђењу гаража из јавне својине Општине Шид,земљиште у К.О. Шид

 

 • Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

 ГАРАЖА бр. 2

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/6 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 3

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/7 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 4

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/8 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 5

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/9 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 6

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/10 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 7

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/11 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 8

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/12 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 9

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/13 површине 19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 171.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 10

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/14 површине 17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 153.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 11

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/15 површине 19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 171.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 12

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/16 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 13

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/17 површине 20 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 180.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 14

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/18 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид,

за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 15

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/19 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 16

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/20 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 17

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/21 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 18

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/22 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 19

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/23 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 20

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/24 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 21

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/25 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 22

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/26 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 23

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/27 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 24

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/28 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 25

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/29 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 26

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/30 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 27

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/31 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 28

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/32 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 29

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/33 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 30

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/34 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 31

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/35 површине 25 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 225.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 32

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/36 површине 17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 153.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 33

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/37 површине 17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 153.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 34

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/38 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 35

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/39 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 36

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/40 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 37

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/41 површине 19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 171.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 38

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/42 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 39

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/43 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 40

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/44 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 42

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/46 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 43

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/47 површине 14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 126.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 44

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/49 површине 17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 153.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 45

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/50 површине 17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 153.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 46

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/51 површине 20 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 180.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 47

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/52 површине 9 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 81.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 48

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/53 површине 12 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 108.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 49

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/54 површине 11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 99.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 50

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/55 површине 11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 99.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 51

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/56 површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 90.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 52

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/57 површине 22 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 198.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 53

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/58 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 54

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/59 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 55

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/60 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 56

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/61 површине 18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 162.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 57

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/110 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 58

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/134 површине 11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 99.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 59

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/135 површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 90.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 60

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/136 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 61

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/137 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 62

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/138 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 63

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/139 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 64

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/141 површине 8 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 72.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 65

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/142 површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 117.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 66

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/143 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

 

ГАРАЖА бр. 68

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/145 површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 135.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 69

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/148 површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 90.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 70

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/149 површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 90.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 71

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/150 површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 144.000,00 динара.

ГАРАЖА бр. 72

  • гаража уписана на кат. парц. бр. 1309/1 површине 58 м2. ЛН. бр. 3233 К.О. Шид, за почетну цену у износу од 522.000,00 динара.

 

 • Право прече куповине имају корисници гаража који приложе потврду о праву прече куповине, за коју је потребно да имају валидан уговор о коришћењу гараже, доказ да су измирили обавезе закупа са 01.12.2017. године и копију саобраћајне дозволе са пребивалиштем на територији општине Шид за себе или брачног друга или сродника до другог степена наслеђа.
 • Отуђење гаража из јавне својине општине Шид ће се обавити јавним надметањем уз писмену пријаву за учешће. Одлучујући кријеријум је највиша понуђена цена. Цене наведене у јавном огласу су без ПДВ. Постигнута цена на јавном надметању се увећава за износ пореза на додату вредност. Проглашени купац сноси све трошкове према уговору. Рок плаћања по уговору је 7 дана од дана потписивања.
 • Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.
 • Прикупљање писмених пријава траје од 26.12.2017. године до 26.01.2018. године.
 • Пријава правног лица мора да садржи следеће податке: назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, матични број, потпис и печат овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање и потврду за право прече куповине, уколико га остварује.
 • Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте, а ако је предузетник уз све то и извод из регистра надлежног органа, порески идентификациони број, назив радње и матични број радње и потврду за право прече куповине, уколико га остварује.
 • Пријава и за физичка и правна лица садржи и изјаву учесника о прихватању свих услова из огласа. Правна и физичка лица могу да заступају пуномоћностици са пуномоћи која је оверена од стране јавног бележника.
 • Правна и физичка лица могу купити једну гаражу.
 • Учесници јавног надметања у обавези су да тачно назначе катастарску парцелу на којој се водe гараже за које конкурише и Лист непокретности са редним бројем гаража.
 • Физичка и правна лица су обавезна да уплате депозит у висини од 50% од износа цене гараже за коју лицитирају. Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; по моделу 97 66237. Депозит се може уплатити након 03.01.2018. године. Положени депозит враћа се учесницима јавног надметања у року 3 дана од надметања. На уплаћени депозит се не обрачунава камата.
 • На јавном надметању један корак у понуди нове цене је у вредности од 2.000,00 динара.
   • Јавна лицитација ће се одржати дана, 30.01.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Meсне заједнице Шид, ул. Карађорђева 85.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас се неће разматрати. У случају да се учесник не појави на јавном надметању, сматра се да је одустао и не враћа му се депозит.
 • За све потребне информације и увид у документацију у вези непокретности заинтересовани се могу обратити  у Општинској управи Шид, Карађорђева 2, соба бр. 8. тел. 022/714-048

  - Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, и у средствима јавног информисања (Коперникус “Радио телевизија Шид”).

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему