Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини земљишту («Сл.гласник РС», број 16/2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Срема» број 18/2006), председник општине Шид  је дана 12.02.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ШИД

I

- Предмет јавног надметања -

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Шид  у следећим катастарским општинама:     

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите

Адашевци

1

39,7007

19.663,20

157.000,00

1

 

Адашевци

3

9,3084

16.187,23

31.000,00

1

 

Адашевци

4

0,1049

21.344,43

500,00

1

 

Адашевци

5

0,9088

24.012,48

4.500,00

1

 

Адашевци

6

1,4365

22.212,73

6.500,00

1

 

Адашевци

9

0,7312

17.147,74

2.600,00

1

 

Бачинци

10

0,5791

18.676,37

2.200,00

1

 

Бачинци

11

0,7034

19.556,37

2.800,00

1

 

Бачинци

12

0,5856

24.012,48

3.000,00

1

 

Бачинци

14

0,0558

29.645,04

350,00

1

 

Бачинци

15

0,0572

29.010,68

350,00

1

 

Бачинци

16

0,2353

29.645,04

1.500,00

1

 

Бачинци

17

0,1157

23.461,34

600,00

1

 

Бачинци

18

0,0614

21.344,43

300,00

1

 

Бачинци

19

0,0940

21.344,43

400,00

1

 

Бачинци

20

0,5920

22.764,99

2.700,00

1

 

Бачинци

21

0,0657

23.102,83

350,00

1

 

Бачинци

22

0,3565

20.976,96

1.500,00

1

 

Бачинци

23

0,0678

22.414,80

350,00

1

 

Бачинци

24

1,5132

15.118,97

4.600,00

1

 

Бачинци

25

0,2061

23.503,73

1.000,00

1

 

Бачинци

26

0,3294

23.401,76

1.600,00

1

 

Бачинци

27

0,3684

22.046,93

1.700,00

1

 

Бачинци

28

1,3209

19.761,85

5.300,00

1

 

Бачинци

29

0,1275

21.344,43

600,00

1

 

Бачинци

30

0,0457

22.488,71

300,00

1

 

Бачинци

31

0,3573

18.676,37

1.400,00

1

 

Бачинци

32

0,3530

19.959,00

1.500,00

1

 

Бачинци

33

0,2028

21.344,43

900,00

1

 

Бачинци

34

0,1415

26.976,98

800,00

1

 

Бачинци

35

0,0379

24.012,48

200,00

1

 

Бачинци

36

0,5714

26.976,98

3.100,00

1

 

Бачинци

37

0,3052

18.676,37

1.200,00

1

 

Бачинци

38

0,9368

22.725,16

4.300,00

1

 

Беркасово

41

0,2367

6.403,33

400,00

1

 

Беркасово

42

0,1583

18.676,37

600,00

1

 

Беркасово

43

0,0884

24.012,48

500,00

1

 

Беркасово

44

0,0870

24.012,48

500,00

1

 

Беркасово

45

0,1127

26.976,98

700,00

1

 

Беркасово

46

0,1804

24.012,48

900,00

1

 

Беркасово

47

0,2735

24.012,48

1.500,00

1

 

Беркасово

48

0,5699

24.012,48

2.800,00

1

 

Беркасово

50

1,0348

23.646,62

5.000,00

1

 

Беркасово

51

0,1067

26.976,98

600,00

1

 

Батровци

52

0,2359

24.012,48

1.200,00

1

 

Батровци

53

0,6096

24.012,48

3.000,00

1

 

Батровци

54

0,2446

24.012,48

1.200,00

1

 

Батровци

55

0,5755

24.012,48

2.800,00

1

 

Батровци

56

1,0754

7.203,74

1.600,00

1

 

Батровци

57

25,4422

25.681,08

130.700,00

1

 

Батровци

58

0,2741

24.012,48

1.500,00

1

 

Батровци

59

0,0177

24.012,48

100,00

1

 

Батровци

60

1,9372

24.012,48

9.400,00

1

 

Батровци

61

1,2588

24.012,48

6.100,00

1

 

Батровци

62

1,5922

21.344,43

6.800,00

1

 

Батровци

63

0,4956

21.344,43

2.200,00

1

 

Батровци

64

0,3248

21.344,43

1.500,00

1

 

Батровци

65

2,5353

7.842,44

4.000,00

1

 

Батровци

66

8,5923

24.012,48

42.000,00

1

 

Бингула

68

0,5193

17.244,37

1.800,00

1

 

Бингула

69

2,4274

11.911,49

5.800,00

1

 

Бингула

70

0,5846

7.603,82

900,00

1

 

Бингула

71

0,8587

21.344,43

3.700,00

1

 

Бингула

72

0,7828

5.395,40

900,00

1

 

Бингула

73

0,7716

24.012,48

3.800,00

1

 

Бингула

75

1,0540

21.344,43

4.500,00

1

 

Бингула

76

0,1128

21.344,43

500,00

1

 

Бингула

77

1,1490

26.976,98

6.900,00

1

 

Бингула

78

0,1836

29.645,04

1.000,00

1

 

Бингула

79

0,7305

21.344,43

3.200,00

1

 

Бингула

80

0,8886

21.344,43

3.800,00

1

 

Бингула

82

0,3734

24.012,48

1.800,00

1

 

Бингула

84

1,7194

5.395,40

2.000,00

1

 

Вашица

86

12,2470

21.080,37

51.700,00

1

 

Вашица

87

17,1137

18.951,47

65.000,00

1

 

Вашица

89

0,9610

18.676,37

3.600,00

1

 

Вашица

90

0,5115

18.676,37

2.000,00

1

 

Вашица

91

0,9343

18.676,37

3.500,00

1

 

Вашица

92

0,1920

18.676,37

800,00

1

 

Вашица

93

0,0796

22.765,60

500,00

1

 

Вашица

94

0,1332

4.268,89

120,00

1

 

Вашица

95

1,1898

4.268,89

1.100,00

1

 

Вашица

96

0,7814

4.268,89

700,00

1

 

Вашица

97

0,3998

4.268,89

350,00

1

 

Вашица

98

0,1417

24.012,48

700,00

1

 

Вашица

99

1,2737

4.268,89

1.100,00

1

 

Вашица

100

0,2608

4.268,89

230,00

1

 

Вашица

101

0,2462

4.268,89

220,00

1

 

Вашица

102

1,7777

4.268,89

1.600,00

1

 

Вашица

104

2,0595

15.118,97

6.300,00

1

 

Вашица

105

0,2690

18.676,37

1.100,00

1

 

Вашица

106

0,5573

18.676,37

2.100,00

1

 

Вашица

108

0,2035

24.012,48

1.000,00

1

 

Вашица

109

0,5428

21.344,43

2.500,00

1

 

Вишњићево

110

1,7309

9.136,76

5.200,00

1

 

Вишњићево

113

36,8041

18.316,32

135.000,00

1

 

Вишњићево

114

31,6604

18.165,28

120.000,00

1

 

Гибарац

116

0,8967

18.676,37

3.400,00

1

 

Гибарац

117

18,4874

24.012,48

89.000,00

1

 

Гибарац

118

2,7206

18.676,37

10.200,00

1

 

Гибарац

119

1,0753

21.344,43

4.600,00

1

 

Ердевик

122

2,4464

26.976,98

13.200,00

1

 

Ердевик

124

0,7233

4.268,89

700,00

1

 

Ердевик

125

0,6264

22.617,12

2.900,00

1

 

Ердевик

126

0,7048

24.012,48

3.500,00

1

 

Ердевик

127

0,5507

24.012,48

2.700,00

1

 

Ердевик

128

0,5714

21.344,43

2.500,00

1

 

Ердевик

129

0,2237

21.344,43

1.000,00

1

 

Ђипша

130

14,3109

14.595,55

42.000,00

1

 

Јамена

132

22,3056

21.344,43

95.300,00

1

 

Јамена

133

16,8715

21.344,43

72.100,00

1

 

Јамена

134

16,5153

21.344,43

71.000,00

1

 

Јамена

135

16,4962

19.951,49

66.000,00

1

 

Јамена

136

18,1623

18.385,71

67.000,00

1

 

Јамена

137

5,7973

21.344,43

25.000,00

1

 

Јамена

138

21,4082

19.871,96

85.100,00

1

 

Јамена

139

42,8294

21.344,43

183.000,00

1

 

Јамена

140

20,1299

18.082,85

73.000,00

1

 

Јамена

141

19,1426

19.351,48

74.100,00

1

 

Јамена

142

7,6658

18.676,37

29.000,00

1

 

Јамена

143

9,2997

18.676,37

35.000,00

1

 

Јамена

144

9,0437

15.118,97

27.350,00

1

 

Јамена

145

8,7625

18.676,37

33.000,00

1

 

Јамена

146

13,1792

15.118,97

40.000,00

1

 

Јамена

147

26,8028

18.676,37

100.200,00

1

 

Јамена

148

7,9802

16.394,17

26.200,00

1

 

Јамена

149

16,2284

16.877,35

55.000,00

1

 

Јамена

150

7,2274

21.344,43

31.000,00

1

 

Јамена

151

7,3868

18.676,37

28.000,00

1

 

Јамена

152

1,0522

15.118,97

3.200,00

1

 

Јамена

153

1,6772

18.676,37

6.300,00

1

 

Јамена

154

8,1100

4.268,89

7.000,00

1

 

Јамена

155

2,2740

18.676,37

8.500,00

1

 

Јамена

156

0,3800

4.268,89

330,00

1

 

Кукујевци

157

0,2254

24.012,48

1.100,00

1

 

Кукујевци

158

0,1679

24.012,48

900,00

1

 

Кукујевци

159

0,3399

24.012,48

1.700,00

1

 

Кукујевци

160

0,2477

21.344,43

1.100,00

1

 

Кукујевци

161

0,2556

21.344,43

1.100,00

1

 

Кукујевци

162

0,2732

24.012,48

1.400,00

1

 

Кукујевци

163

0,4189

22.565,86

2.300,00

1

 

Кукујевци

164

0,3126

18.676,37

1.200,00

1

 

Кукујевци

165

0,0628

21.344,43

300,00

1

 

Кукујевци

166

0,3145

15.118,97

1.000,00

1

 

Кукујевци

167

1,8533

15.118,97

5.700,00

1

 

Кукујевци

168

0,7810

18.676,37

3.000,00

1

 

Кукујевци

169

1,0568

12.450,92

2.700,00

1

 

Кукујевци

170

8,1699

18.676,37

31.000,00

1

 

Кукујевци

171

0,5696

21.344,43

2.500,00

1

 

Кукујевци

172

1,1789

29.645,04

7.000,00

1

 

Кукујевци

173

0,1549

21.344,43

700,00

1

 

Кукујевци

174

0,7461

24.012,48

3.600,00

1

 

Кукујевци

175

2,6987

3.735,27

2.100,00

1

 

Кукујевци

176

1,8715

3.735,27

1.400,00

1

 

Моловин

177

4,4641

21.344,43

19.000,00

1

 

Моровић

178

24,6487

17.541,36

87.000,00

1

 

Моровић

179

0,2284

24.012,48

1.100,00

1

 

Моровић

180

13,0105

5.395,40

14.000,00

1

 

Моровић

181

30,5930

13.788,12

108.800,00

1

 

Привина Глава

189

0,9098

24.012,48

4.500,00

1

 

Сот

191

3,3953

21.344,43

14.500,00

1

 

Сот

192

0,5807

21.344,43

2.500,00

1

 

Сот

193

0,5898

21.344,43

2.600,00

1

 

Шид

194

2,1401

18.676,37

8.000,00

1

 

Шид

195

27,8240

24.012,48

134.000,00

1

 

Шид

196

7,8492

21.344,43

34.000,00

1

 
 

УКУПНО

763,2353

   
               

           

1a. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп  пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години у општини Шид у следећој катастарској општини:

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите

Вашица

62

19,8046

18.676,37

74.000,00

       1

 

Илинци

102

21,4126

23.700,96

102.000,00

       1

 

Јамена

132

7,9802

16.394,17

27.000,00

       1

 
 

УКУПНО

49,1974

   
 

УКУПНО (1+1a.)

812,4327

   

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

 1. 2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Услужног центра Општине Шид, сваког радног дана од 07:00 до15:00 часова.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

 1. 3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за К.О. Адашевци, К.О. Бачинци,  К.О. Беркасово,  К.О. Батровци и  К.О. Бингула дана

 1. 19. 02. 2018. од 08:00 часова

за К.О. Вашица, К.О. Вишњићево, К.О. Гибарац, К.О. Ердевик, К.О. Ђипша  и К.О. Јамена дана 20. 02. 2018. од 08:00 часова

за К.О. Кукујевци, К.О. Моловин, К.О. Моровић, К.О. Привина Глава, К.О. Сот  и К.О. Шид  дана 21. 02. 2018. од 08:00 часова

 1. 5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. 6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. 7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 1. 2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

           

 1. 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-           доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица (фотокопија  личне карте или очитана лична карта за личне карте са чипом);

-           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица (фотокопија извода из привредног регистра - не старији од шест месеци до дана објављивања огласа);

-           потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

-           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 1. 4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 1. 5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 1. 7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 1. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Шид број: 840-1074804-93 депозит за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по моделу 97 уз позив на број: 66237.
 1. 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. 11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. 13. Право закупа пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

           

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у Услужном центру општине Шид, Шид, ул. Цара Лазара бр. 7. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Шид, улица Карађорђева број 2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10:00 сати, дана 22. 02. 2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Шид до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта  из дела I. тачке 1. и 1а. овог огласа одржаће се у згради Општине Шид,  улица Карађорђева број: 2,  у Великој сали , први спрат, и то:

 1. 1. К.О. Адашевци, К.О. Бачинци, К.О. Беркасово, К.О. Батровци и  К.О. Бингула дана 26. 02. 2018. године са почетком у 09:00 часова
 2. 2. К.О. Вашица, К.О. Вишњићево, К.О. Гибарац, К.О. Ердевик, К.О. Ђипша и К.О. Јамена дана 27. 02. 2018. године са почетком у 09:00 часова
 3. 3. К.О. Кукујевци, К.О. Моловин, К.О. Моровић, К.О. Привина Глава, К.О. Сот и К.О. Шид дана 28. 02. 2018. године са почетком у 09:00 часова

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правноснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Шид.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у дневном листу « Дневник »,  на огласној табли Општинске управе Шид и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу « Дневник ».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-149/2017-I-08                                                  

Дана: 12.02.2018. године                                                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА