Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД 2018.-2022.

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД 2018.-2022.

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД 2018.-2022.

Општина Шид потписала је уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 23.11.2017. године о реализацији пројекта „Израда Стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Шид 2018-2022“. Средства за реализацију пројекта у висини од 623.768,00 динара обезбедио је Покрајински секретаријат, а у реализацији пројекта као партнерска организација учествује и НВО Центар за развој Срема.

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Општине Шид ће помоћи локалној самоуправи, сектору пољопривреде и грађанству да препозна шансе развоја своје средине и да се определе за заједничке правце развоја у складу са политиком Покрајине, Републике и ЕУ.

Стратегијом развоја Општине Шид 2016-2021 дефинисан је један од СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА:
Унапређење конкурентности пољопривредне производње и стварање бољих услова за живот и рад на селу. Стратешки циљ који је проистекао јесте: Унапређење квалитета живота у руралним срединама и диверсификација руралне економије.

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Општине Шид представљаће развојни документ који ће давати смернице и подстицаје за будући развој локалне пољопривреде и локалне заједнице. Израду наведене Стратегије ће реализовати пројектни тим локалне самоуправе уз подршку програмског савета пројекта као и друге локалне установе, предузећа и појединци. Пројектом ће бити реализована организација отвореног инфо састанка (едукација-саветовање) са заинтересованим странама - ЕУ аграрна политика и ИПАРД програм.
Извршиће се одабир адекватних предавача, тема и припрема радних и промо материјала за отворене инфо састанке са пољопривредницима и другим заинтересованим странама на тему упознавања са ЕУ аграрним политикама и ИПАРД програмом. Усаглашавање општинског програма мера за побољшање пољопривредне политике и политике руралног развоја у складу са ИПАРД програмом.

Израда Стратегије пољопривреде и руралног развоја подразумева стварање широког круга заинтересованих појединаца и установа који желе активно да се укључе у формулисање развојних циљева и стратегија. Због наведеног, транспарентност и широка отвореност ка грађанима Општине представља један од најважнијих услова реализације пројекта. Само са адекватним јавним учешћем и уз сталну комуникацију са грађанима могу се дефинисати стратешки приоритети развоја локалне самоуправе и као такви они имају највиши степен легитимности за спровођење.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД 2018.-2022.