Општина Шид

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у Шиду, на седници одржаној 14. марта 2016. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е


ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број 2 за одборнике Скупштине општине Шид под називом Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА коју је за изборе расписане за 24. април 2016. године, поднела Српска радикална странка.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему