Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

НАЦИОНАЛНИ ДАН РУСИНА

Домаћин овогодишње централне прославе Националног дана Русина била је општина Шид. Покрајинска влада је датум 17. јануар прогласила Даном Русина као подсетник на 1751. годину када је Франц Јозеф де Редл, саветник царице Марије Терезије у Сомбору потписао уговор о досељавању првих 200 русинских породица на ове просторе.

На основу, члана 8. и члана 12. Правилника о раду Комисије број: : 023-56/I-19-3 од 14.01.2020. године (у даљем тексту: Правилник), Kомисија за избор корисника за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Шид, кроз набавку пакета грађевинског материјала именована од стране председника општине Шид, Решењем број: 023-56/I-19 од 31. децембра 2019. године (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

породицама избеглица која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Средства намењена побољшању услова становања породица избеглица у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ), могу бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а која нису користиле додатну помоћ у виду грађевинског материјала и додатне опреме, а која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства (у даљем тексту: Корисник).

На основу указане потребе а ради благовременог упознавања грађана Општине Шид о промени адресе ОК Шид, Центра МО Сремска Митровица, молимо да путем јавних медија ваше општине у трајању од седам дана обавестите јавност о истом.

39. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

На самом почетку седнице председник Скупштине општине Шид Велимир Ранисављевић прочитао је пред одборницима изјаву одборника Бранислава Мауковића путем које је обавестио присутне да прелази у одборнички клуб Српске напредне странке и напушта општински одбор Социјалистичке партије Србије.

108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ

На првој седници Општинског већа у 2020. години разматрани су програми рада јавних установа, финансијски план месних заједница и финансијски план директних корисника јавних средстава. Једногласно је усвојен План Јавног здравља општине Шид, јавна расправа је трајала од 20. децембра 2019. до 8. јануара 2020. године. План је пред веће изнела Вукица Крмек председник Савета за здравље.

 

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“број:87/18), поред Решења о именовању лица о заштити података о личности , објављујемо и контакт податке Либушке Грбатинић, која је именована за лице за заштиту података о личности у општини Шид.

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др закон, 101/16- др закон и 47/18) и члана 57. став 1. алинеја 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид», број 1/19), а у вези члана 56. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/2018) председник Општине Шид, је дана 31.12.2019. године, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

I

Именује се Либушка Грбатинић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Шид у Одељењу за општу управу на пословима Шеф службе за матичарске послове- извршилац за лична стања грађана, као овлашћено лице за заштиту података о личности у Општинској управи, општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости