Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ЈАВНИ ПОЗИВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:016-76/III-17

Датум,13.11.2017

Ш и д 

 

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07 и 83/14), члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :18/15-пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 8. став 2. Одлуке о општинским наградама и признањима, поступку и условима доделе, /“Сл.ист општина Срема „ број :30/08) Општинско веће општине Шид објављује  

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ

ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ 6. ДЕЦЕМБРА,ДАНА ОПШТИНЕ ШИД

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ

Одлука

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ број:18/15-пречишћен текст),  а у вези тачке 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе  за 2017. годину („Службени гласник РС“ број: 61/17),  Скупштина Општине Шид, на седници одржаној  06. новембра  2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

Опширније: Одлука

Обавештење за решавање стамбених потреба избеглица

konacna heder

На основу члана 18. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број I-08-464-21/3 од 21.12.2016. године, а у вези са Уговором о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (претходни назив:„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.) и општине Шид, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину најмање 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи

ОБАВЕШТАВА

Опширније: Обавештење за решавање стамбених потреба избеглица

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ШИД

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ШИД

Општину Шид посетио је републички омбудсман Зоран Пашалић са сардницима.На радном састанку са председником општине Шид Предрагом Вуковићем, заштитник грађана разговарао је о успостављању сарадње, као и остваривању права грађана општине Шид.

Опширније: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

члан Општинског већа, Драган Гутић

Данас је у сали Скупштине општине Шид члан Општинског већа, Драган Гутић, одржао конференцију за новинаре на којој је представио конкурс за привредна друштва који је расписала Покрајинска Влада – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу „Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне Покрајине Војводине“.

Опширније: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ...

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид (  “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана  138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 53. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта, донет на седници Општинског већа дана 08.02.2017.године под бројем:110-1/III-17, члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13, 1/14 и 1/15), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана13.10.2017. године , донело је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Опширније: ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

Регионални стамбени програм

Регионални стамбени програм

На основу члана 15. став 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број I-08-464-21/3 од 21.12.2016. године, а у вези са Уговором о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (претходни назив:„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.) и општине Шид, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину најмање 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи

ОБАВЕШТАВА

Опширније: Регионални стамбени програм

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости