Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ЈАВНА ДЕБАТА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2019. ГОДИНУ

У сали Скупштине општине Шид одржана је јавна дебата о буџетуОпштине Шид за 2019. годину коју је отворио председник Општине Шид Предраг Вуковић. Јавној дебати претходила је двадесетодневна јавна расправа која је трајала од 23. новембра до 12. децембра.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ШИД

Општина Шид свечано је обележила Дан Општине, 6. децембар, сећање на дан када је 1944. године шидска општина ослобођена у Другом светском рату. Поводом Дана Општине Шид одржана je свечана седница Скупштине општине Шид и академија у сали Културно образовног центра.

ЗАВРШЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У БИКИЋ ДОЛУ И ПРИВИНОЈ ГЛАВИ

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић, председник Општине Шид Предраг Вуковић и заменик председника Зоран Семеновић присуствовали су пуштању у рад водовода у Бикић Долу и Привиној Глави.

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16), Општинско веће општине Шид , на седници одржаној 03.12.2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I

MЕЊА СЕ Решење о образовању Жалбене комисије („Сл.лист општине Шид“ број:
10/15, и 10/18) у глави VII, тако да уместо :“Бојана Мравик дипломирани правник из Шида“ треба да стоји: „Наташа Нонковић,дипломирани правник из Шида“.

78. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа, одржаној у понедељак, 3. децембра, разматран је предлог за доделу Децембарске награде и јавних признања поводом 6. децембра, Дана општине Шид. Након разматрања приспелих предлога Општинско веће је Комисији за општинска признања упитило предлог да Децембарска награда ове године буде додељена Полицијској станици Шид због свеукупног доприноса безбедности на подручју шидске општине.

25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на седници одржаној у петак, 30. новембра, донели Одлуку о јавном линијском превозу, којом се утврђује начин обављања јавног линијског превоза путника на територији општине Шид.

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14) и члана 33. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелник Општинске управе општине Шид, дана 28.11. 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години на територији општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости