Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

20. СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА

Сваког првог викенда у јуну, у Ердевику највећем и најлепшем селу у Срему, одржава се највећи гастрономски фестивал Сремска куленијада под слоганом "У загрљају кулена и вина".

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Потпредседник Покрајинске Владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић уручили су у петак, 31. маја,заменику председника општине Шид Зорану Семеновићу Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини.

32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Скупштина општине Шид, је на 32. седници одржаној у петак 31. маја 2019. године, разматрала и донела следеће Одлуке: Одлуку о завршном, консолидованом рачуну буџета општине Шид за 2018. годину, Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за 2017. годину, Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације обилазног пута око насеља Шид у К.О. Шид, К.О. Беркасово и К.О. Вашица, Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид у К.О. Вишњићево-друга јавна продаја, Одлуку о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид.

93. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак 30. маја 2019. године утврдили Предлог Одлуке о oтуђењу непокретности у јавној својини општине Шид кат.парц.број.4814/3 потес ПЕЋИН, површине 32954 м2, К.О. Ердевик и поднели Предлог Председнику Скупштине за доношење наведене Одлуке по хитном поступку.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Општине Шид за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ СУФИНАНИРАЊЕ за 2019. годину број 2000-101-1/2019 од 17.04.2019. године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ШИД

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

На основу, члана 12. Правилника о раду Комисије број: 023-15/I-19/3 од 24. маја 2019. године (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу (у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости