Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ИЗВЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

Јавну расправу поводом Нацрта Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида , организовало је Општинско веће општине Шид.

Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од17.10. 2019. године до 05.11.2019.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

У сали Скупштине општине Шид, у уторак 05. новембра 2019. године, одржана је јавна презентација о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида.

Јавној презентацији претходила је двадесетодневна јавна расправа која је трајала од 17. октобра 2019. до 05. новембра 2019. године. Одлуку о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида донело је Општинско веће на својој седници одржаној 15. октобра 2019.

ЗАВРШНА ФАЗА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЉУБА

Радови на изградњи водоводне мреже у насељеном месту Љуба ушли су завршну фазу. У склопу последње фазе радова на изградњи водовода данас је подигнут водоторањ. У присуству председника општине Шид Предрага Вуковића и заменика председника општине Шид Зорана Семеновића радове у Љуби обишли су Ђорђе Милићевић потпредседник Покрајинске владе и Вук Радојевић покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

У сали Скупштине општине Шид данас је одржана презентација кредитних линија Развојног фонда Војводине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима, правним лицима и предузетницима.

ПОТПИСАН УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА III ФАЗУ ИЗГРАДЊЕ "СТАЗЕ ЗДРАВЉА" НА ЛИПОВАЧИ

У петак 01. новембра 2019. године у Министарству трговине, туризма и телекомуникацијa државни секретар за туризам др Мирослав Кнежевић и директорица Туристичке организације Шид Зорица Граховац потписали су Уговор о додели финансијских средстaва одобрених по Конкурса за коришћење субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана члан 1 и члан 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ШИД» број Општине Срема), Председник општине ШИД је дана године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗАДАВАЊЕУЗАКУПИНАКОРИШЋЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТАУДРЖАВНОЈСВОЈИНИУОПШТИНИШИД

Презентација пројекта БРИГА ЗА ДЕЦУ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ

У сали Скупштине општине Шид одржана је презентација и увођење у пројекат „Брига за децу је заједничка одговорност“ који спроводи општина Шид.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је уз подршку Светске банке покренуло пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“(ECEC). Циљ пројекта је унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, као и унапређење координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања са акцентом на децу из друштвено осетљивих група.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости