Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

 

На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Службени лист општине Шид", бр.25/19), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана године, донела је Одлуку о расписивању

К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2019/2020. годину.

 grb Sida

САОПШТЕЊЕ

О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

       Општинска управа општине Шид је, у складу са Законом о бесплатној правној помоћи, који се примењује од 01. октобра 2019. године, одредила два лица која ће пружати бесплатну правну помоћ у просторијама локалне пореске порске администрације у ул. Цара Лазара бр. 7, петком, у времену од 8.00 до 12.00 часова.

36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД

На тридесетшестој седници Скупштине општине Шид, одржаној у петак 25. октобра 2019. године, одборници су разматрали и донели следеће Одлуке: Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину, Одлуку о продаји стамбено-пословне зграде (ламела А и Б) на парцели бр. 2839 ЛН 6834 К. О. Шид, Одлуку о матичним подручјима на територији општине Шид, Одлуку о давању сагласности и усвајању пројекта јавно- приватног партнерства замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Шид, Одлуку о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Одлуку о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Шид, Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Шид, Одлуку о такси превозу и лимо сервису на територији општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности, пословни простор – локал, на кат.парц.бр.3260/5, бр.посебног дела 5, у К.О.Шид из јавне својине општине Шид.

101. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак 24. октобра 2019. године утврдили следеће предлоге Одлука и то: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину и Одлуке о продаји стамбено-пословне зграде (ламела А и Б), на парцели бр.2839.ЛН 6834 К.О.Шид.

НОВЕ КАНТЕ ЗА ОТПАТКЕ У ЦЕНТРУ ШИДА

У центру Шида, у току је постављање тридесет нових металних канти за отпатке које ће служити за одлагање мањег отпада, а допринеће већој еколошкој свести грађана и урбанијем изгледу града.

НОВА ФАСАДА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧИНЦИ

На згради Дома културе и Месне заједнице у Бачинцима урађена је нова фасада средствима из буџета месне заједнице. У овај објекат није улагано годинама уназад, и сада је коначно, на иницијативу локалних власти и одговорним понашањем према свом селу чланова Савета Месне заједнице, урађена комплетна реконструкција фасаде.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости