Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Вашица

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 850, површине 9а и 90м2, уписано у Л.Н. бр. 224 К.О. Вашица, њива 3. класе, ул. Босутска бр. бб, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 148.500,00 динара,

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 849, површине 2а и 91м2, уписано у Л.Н. бр. 224 К.О. Вашица, њива 3. класе, ул. Босутска бр. бб, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 43.650,00 динара.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Привина Глава

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 367/1, површине 7а и 85м2, уписано у Л.Н. бр. 714 К.О. Привина Глава, пашњак 2. класе, потес село Привина Глава, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 40.035,00 динара,

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Бачинци

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 192/7, површине 8а и 11м2, уписано у Л.Н. бр. 1430 К.О. Бачинци, пашњак 1. класе, потес Село, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 121.650,00 динара,

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид број 1/15) Комисија за расподелу средстава верским заједницама дана 10.09.2019. године расписује


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

ИЗВЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ    ПОВОДОМ НАЦРТА  ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАMA ОДЛУКЕ

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ЈАВНИХ ПОВРШИНА  ЗА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

 

Јавну расправу поводом Нацрта  Одлуке о изменамa Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина  за територију општине Шид  организовало  је Општинско веће општине Шид.

Јавна расправа је трајала  20 (двадесет) дана и то од 19.08. 2019. године  до 09.09. 2019.године.

suzbijanje odraslih komaraca

Обавештавају се грађани општине Шид да ће се дана 13. септембра 2019. (петак) извршити третман сузбијања одраслих комараца по свим насељеним местима општине Шид, уколико се за то створе повољни метеоролошки услови.

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2019/2020. години.

Средства за превоз обезбеђују се за школску 2019./2020. годину, почев од 03.септембра 2019. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости