Општина Шид

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид (  “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана  138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 21. и члана  53. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта („Сл. лист општине Шид“ бр.2/17) на предлог Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта од 22.01.2018. године, Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 23.01.2018. године , донело је 

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ  ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА  ЗА 2018. ГОДИНУ

48. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа у Шиду су на седници одржаној у уторак, 23. јануара, разматрали и усвојили Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и стручним службама Општине Шид.

На основу члана 137. став1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) и члана 21. Правилника о одобравању и финасирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(„Сл. Лист општине Шид“ бр: 2/17) Општинско веће општине Шид објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

ДОДЕЛА УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА

Председник општине Шид Предраг Вуковић најбољим студентима уручио је Уговоре о стипендирању. На Конкурсу за доделу општинских стипендија у школској 2017/2018. години конкурисало је 126 студената, а 95 је остварило право на стипендију према критеријумима из Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид.

ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД И РАДНА АКТИВАЦИЈА

У сали Скупштине општине Шид данас је одржана едукација са темом увођења друштвено корисног рада и радне активације, које имају за циљ отварање Канцеларије за смањење сиромаштва ради пружања подршке социјално угроженом становништву на локалном нивоу.

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему