Општина Шид

 

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној 16.08. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 19.08.2019.године до 09.09.2019. године до 15,00 часова.

 

На основу, члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 023-28/I-19-3, од 16. августа 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, именована од стране председника општине Шид, Решењем бр. 023-28/I-19 од 12. августа 2019. године ( у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ).

ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАДБЕВАЊУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЉУБА

Општина Шид данас је започела радове на изградњи водовода у насељеном месту Љуба. За реализацију овог пројекта средства су заједнички обезбедили Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 20 милиона динара и општина Шид у износу од око 14 милиона динара.

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној 16. августа 2019. године утврдили следеће Предлоге Одлука и то: Одлуке о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуке o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуке о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид,

ДВА НОВА ЧАМЦА ЗА КАЈАК КЛУБ ВИШЊИЋЕВО

У недељу 04. августа 2019. године на реци Босут у Вишњићеву одржано је отворено првенство Војводине у мини кајаку. За техничку организацију такмичења био је задужен Кајакашки клуб "Филип Вишњић" из Вишњићева.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему